петък, 24 декември 2010 г.

Attention * Interest * Motive * Desire * Activity


В световната рекламна практика формулата AIMDA служи за определяне на последователността при психологическо въздействие, способно да доведе до желан краен резултат. Първото звено в самия механизъм е привличането на неволно внимание като своеобразен филтър. За пример може да послужи принципът на контраста. По-късно самият текст заставя за прочит докрай. Тук вече се изисква насочено внимание. Това е много важен фактор за ефективната реклама.

Изобразителните форми, които се използват, са по-често срещаните диагонали, триъгълници и елипси, тъй като те се възприемат за динамични.
В процеса на възприятие важно значение има обемът на вниманието като цяло.
Обикновено човек има способността да обхване четири до шест обекта едновременно. При по-малък брой обекти вниманието е по-концентрирано.
Немаловажен щрих в рекламата е наличието на женски образ в нея за по-голяма привлекателност. Един мъж винаги ще обърне внимание на красива жена, но ако тя е много красива, той ще задържи погледа си толкова, колкото позволяват времето и ситуацията в момента.
Жената също задържа погледа си върху друга красива жена, но само за да я сравни със себе си, ако може да заимства нещо от нея и малко да я пообсъди.
След жената, по сила на ефекта, който предизвиква рекламният образ, са децата и животните, последни са мъжете.
Задачата на рекламата е да докаже, че предлага именно това, което може да реши важен житейски проблем. Но, за да има интерес, е необходима база за сравнение. Така изпъкват неоспоримите достойнства на обекта и качествата, които обладава.
Мотивът за избор се определя от потребностите и зависи от това доколко удовлетворени ще са те. Затова на този етап имат силата точните думи.
Желанието започва с движение на невидима стрелка, която указва кои доводи на разсъдъка и подсъзнанието ще се окажат по-силни. Тук е добре да се акцентира върху някои допълнителни сведения. Желанието за придобивка води до действие. В рекламата се използват различни указания, за да подтикнат към това.
Например, "Ако позвъните до една седмица и направите поръчка, то вие печелите допълнителен бонус".
Често рекламите завършват с призиви като: "Не изпускайте своя шанс" или "Вие направихте правилния избор!", които работят в повечето случаи, колкото и банално да звучат.

сряда, 15 декември 2010 г.

Диалог


Няма как без диалог да си представим дали човекът отсреща мисли също като нас. Трябва да узнаем какво иска, какво цени и какво отрича. Затова трябва да влезем в неговия свят, ако бъдем допуснати, за да можем правилно да му предложим това, от което се нуждае. Безсмислено е да предлагаме въдица на един филателист, както и пинсета на футболния запалянко.

Способността да разберем потребностите на даден субект за съвсем кратко време и да предложим необходимото се включва в професионалната компетентност на всеки един предприемач.
Ако предлагаме автомобили, сме длъжни да имаме познания за устройството им.
Но това не е всичко. Трябва и да можем да съобщим по подходящ начин най-важните сведения, които ще оформят крайното решение. Необходимо е да задаваме множество въпроси, на които да не може да се отговаря едносрично, а чиито отговори да ни ориентират в ситуацията. Например, ако човек си избира возило, за да прави впечатление на дамите, тогава за него ще е подходящ шикарният и комфортен автомобил. Но, ако е страстен рибар, ще е от значение надеждността и проходимостта му. Чиновникът пък ще се оглежда за солидна машина, а пресметливият човек ще вземе под внимание нейната икономичност. Естетите ще решат всичко чрез цвета...
Уточненията са нужни, за да се придобие по-ясна представа за доминиращите потребности. Ако сме разбрали какво точно се търси, е добре да разкажем историята на избрания модел, след което отново да зададем уточняващи въпроси. Този път те трябва да са такива, които изискват отговор с "да" или "не", защото ние вече презентираме качествата на избрания автомобил. В най-добрия случай въпросите ни ще носят отговори "да". Щом човек няколко пъти е отговорил утвърдително, ще му е много трудно да каже "не" на основния въпрос, който всъщност се оказва и последен.
Често обаче получаваме възражения и трябва да умеем да се справяме с тях. Казват, че възразяващият търсещ е по-добър от мълчаливия тип. Възражения могат да се породят от емоционално или рационално естество. В случай на емоционално възражение следва да се прояви максимум търпение и дружелюбно да насочим разговора към деловото русло. При рационалното възражение е необходимо да предоставим всякаква допълнителна информация, която да даде шанс за успешни преговори. Можем да се съгласим със самото възражение, но само частично и по възможност да отговорим на въпроса с въпрос. Например, на "Това е прекалено скъпо" може да отговорим: "В сравнение с какво?".
Когато преодолеем съпротивлението, ще имаме реален резултат, но нека се постараем той да е различен от намигването в пълен мрак.

вторник, 14 декември 2010 г.

Извън изградените стереотипи


Различните ситуации в бизнеса изискват определено поведение и затова е добре да бъдем подготвени. Трябва да сме наясно кой какво очаква от нас. Например, ако някой непознат човек изведнъж започне да ни показва ясно изразен знак на внимание, е редно да се запитаме защо го прави и какво иска. Ако в процес на разговор с него превключим в посока проблемите му, всеки нормален човек с благодарност ще възприеме такъв поврат в дискусията, но притворният отново ще прехвърли беседата върху нас.

Понякога такъв човек може да използва образа на глупак като подчертава всячески колко е некомпетентен и слабо запознат с нещата. Такъв способ приспива бдителността и ловко се използва за користни цели. Така че, ако някой настойчиво ви демонстрира колко е ограничен, по-добре се престорете, че не понасяте такъв мизерен интелект. Истинският глупак ще се обиди, а маскираният радостно ще продължи играта.
За приспиване на бдителността други използват паралелна реалност, създавайки в съзнанието на нищо неподозиращия човек фалшиво пространство. Този илюзорен модел позволява човек да бъде манипулиран на база информационния поток в семантично и психологическо отношение.
За аферистите това е приоритетна задача - да въздействат върху съзнанието на предприемача, да го предразположат към доверие и по-точно към техните съблазнителни оферти. Използват и определени способи за повишаване на мотивацията у жертвата, любов и ревност, благородни мотиви и силни емоции, като първо се опитват да разберат доколко силно е желанието за сключване на сделка.
Според Ларошфуко, човек по-лесно се лъже, ако самият той се стреми да мами и ако искате да се убедите в нечия истина, постарайте се да потвърдите първоначалната информация посредством дублиращи се въпроси. Задавайте ги неочаквано, като че ли внезапно се сещате за нещо и после бързо се връщайте към основната тема. При наличие на лъжа, веднага ще усетите известни паузи в отговорите на хлъзгавите въпроси.
Получената информация е добре да бъде проверена. Самият предприемач трябва едва ли не да се превърне в своеобразен полиграф, за да регистрира множеството физиологични показатели. Стандартният детектор на лъжата обаче не отчита възможната истина, съдържаща се в отговора на поставения въпрос, а степента на моментното вълнение, на което се подлага проверявания човек. Което пък от своя страна по косвен път отчита неговата искреност...

събота, 11 декември 2010 г.

Аспекти при отпочване на дейност


Причините, които заставят хората да започнат предприемаческа дейност, могат да бъдат много различни. Обаче преходът към ново амплоа рядко преминава без жертви. Всичко това изисква високо ниво здрав авантюризъм и колосална издържливост. Необходимо е правилно да се формулират целите, за да могат те да бъдат достигнати и единственото условие е да са реални.

Нека разгледаме целта "Искам да се науча да летя". Тя е достижима, ако се има предвид пилотиране на самолет или управляване на делтапланер. Когато целта е конкретна, много точно тя може да бъде пресъздадена и във въображението.
Още по-добре е щателно да се опише всеки един детайл на желаемата цел, за да може въз основа на това да се получи дълбока и непоколебима увереност в неизбежния успех. После идва ред на сроковете и средствата, необходими за постигането му.
Винаги трябва да се поставя срок, определяйки перспективата на нашите действия.
Преди да започнем, нека отговорим на следните въпроси:
* Какво точно искаме?
* Как да разберем, че сме го постигнали?
* Какви трябва да бъдат нашите усещания?
* Какво може да се види, почувства и чуе?
* Как ще повлияе това върху отношенията ни с другите?
* Кой има интерес да успеем и кой не е заинтересован?
* Кой още се стреми към същата цел?
* Налице ли са необходимите ресурси?

Предприемачът трябва да разполага с готова оптимална стратегия, въпреки че тя често ще се променя в хода на дейността. Подобно на ловеца, който се прицелва в летяща птица. Всъщност той никога не се цели точно в нея, а в определено място пред нея. Този принцип е валиден и при бизнес планирането. Едновременно с това тактическите задачи се свеждат до "тук и сега" и се решава "вероятното бъдеще". Точно на този принцип разчитат предприемачите при работа с ценни книжа, при игра с валутни курсове или при оформяне на венчърни сделки, където печалба се извлича именно от най-доброто отгадаване/предвиждане на бъдещето. Разбира се, не става въпрос за гадаене на кафе, а за максимално точен разчет, основан на аналитично мислене и интуиция.
Няма предприемачество без риск, но този, който владее информацията, владее и пазара. Трудно е да се изчисли вероятността на едно или друго събитие, но да се оцени възможността това да се случи е пожелателно.
Относно форс-мажорните обстоятелства, възможни катаклизми могат да настъпят при природни, криминални или данъчни събития. В такива случаи хората често реагират неадекватно и в стресови ситуации особено внимание заслужава обезпечаването на собствената безопасност.

четвъртък, 9 декември 2010 г.

Психология на предприемачеството


Човекът е емоционално същество. Влияе се от чувства, настроения, афекти... Волевите психологически процеси са свързани с дейността му, посоката на развитие, определените цели. Трудностите са винаги в началото и това може да е причина той да се откаже от намеренията си.

Например, паниката е причина за финансови кризи, дефолти и крахове на много банки. Но покрай негативните психологически състояния има и доста позитивни - сплотеността на екипа, благоприятният климат в организацията. Вътрешните индивидуални състояния като интерес, мотивация, стрес също намират своето място и определят неповторимостта на човешкия индивид.
Някои личностни качества подлежат на съзнателна корекция, докато други закономерно се променят. Човешкото съзнание е висша форма на психическото отражение на действителността. Всеки индивид определя своите цели и в съответствие с тях променя себе си и обкръжаващата го среда. Понякога той не осъзнава своите дълбоки мотиви, а също и причините за постъпките си.
Затова най-добре е действията да бъдат обяснени чрез потребностите...

Хората често напълно съзнателно правят планове за бъдещето. Първоначалните мотиви се формират в несъзнателната част на човешката психика. Когато съзнателните и несъзнателните цели съвпадат, тогава човек е обречен на успех,
а когато те си противоречат, на по-късен етап се поражда вътрешен конфликт. Несъзнателните компоненти на психиката са различните усещания, възприятия, памет, мисли... Ако мислим продължително време и изведнъж се породи интересна идея, то това се дължи на интуицията, която има несъзнателен характер.
Човешкото подсъзнание може да реагира и на много слаби и кратки дразнители, които не се възприемат от съзнанието. Например, добре познато е чувството за глад, дължащо се на рецепторите, чиято чувствителност е отговорна за съдържанието на глюкоза в кръвта.
Разликата между усещане и възприятие може да се илюстрира с притчата за тримата слепци, които описали слона по различен начин, тъй като единият от тях съдел по опашката му, другият - по ухото, а последният - по неговия крайник. Така те получили различни усещания за един и същ обект и никой от тях не бил в състояние да даде цялостно възприятие за него.
В самия процес на възприятие се формират образи, които ангажират вниманието, паметта, мислите. По своята същност образът е субективна форма на наблюдавания обект. Обаче мисленото създаване на образи, отсъстващи в момента, е представа, която е различна от възприятието. Образът, който може да породи едно и също куче, например, ще е различен за случайния минувач, собственикът на кучето и за този, който е бил ухапан от куче.
Ето защо възприятията се различават с известна доза емоционалност.
Възприемането на информацията е важна част, която изисква съсредоточаване на съзнанието. Пример за интелектуален вид внимание е това на борсовия посредник, който незабавно взема решение кога да купува или продава акции в съответствие с измененията в техния курс. Друг вид внимание е двигателното, характерно за хора, изпълняващи точни движения в отговорни ситуации - музиканти, спортисти, хирурзи.
Някои обекти сами привличат внимание към себе си, а за съсредоточаване върху други се изисква определено усилие. Едновременното възприятие на няколко обекта или едновременното изпълнение на няколко действия пък изисква разпределение на вниманието. На съвременните предприемачи доста често им се налага да подражават на римския управник Юлий Цезар, който имал умението да прави едновременно няколко неща: да чете, да слуша, да се разпорежда...
Вниманието може да се усили, когато целта се обуславя от биологически значима мотивация - глад, жажда, полов инстинкт. В такъв случай мотивацията, която усилва вниманието, придобива и социален характер.

Паметта e друга форма на психическото отражение на действителността - съхранява и възпроизвежда миналия опит. Един счетоводител трябва да има добре изразена словесно-логическа памет, а предприемачът тябва да запомня огромно количество информация. Затова в помощ на паметта идват различните асоциации.
В хода на практиката се проверява правилността на мисловния процес, който е неразривно свързан с речта. Той се проявява преди всичко при проблемна ситуация и то на по-късен етап, когато липсва готов отговор за момента.
Образното мислене, така присъщо за художниците, дизайнерите, архитектите, се дължи на паметта или свойството да възпроизвеждат събития чрез въображението.
У предприемачите се среща абстрактно-логическото мислене. То им помага да изчислят, например, колко ще спечелят от дадена сделка.
В основата на мотивацията лежат нереализираните потребности. Но по-важно е каква програма е заложена в съзнанието и по какъв точно скрипт ще се изпълни тя.
Никой не планира да се провали. В същото време крахът е нормален компонент на бизнеса. В такава ситуация победителят ще признае, че е сгрешил, ще си вземе бележка и няма да повтаря грешката си отново, а неудачникът ще намира постоянно извинителни причини, които ще му попречат да достигне върха.
И точно тук на помощ идва волята. Волевият акт не се проявява мигновено, а след някакъв период от време, необходим за човешкото съзнание да възпроизведе определени събития. Волята е свързана с емоцията и преживяванията носят своите обективни и субективни страни в емоционалните процеси. Докато те са свързани с потребностите, то чувствата имат съвсем предметен характер.
Дейността на всеки един човек се задвижва от различни мотиви и цели. Първите подбуждат определено поведение, а вторите представят бъдещия резултат. Мотивите на предприемача могат да се разпознаят по това какви усилия полага той, а целите му се разбират по постъпките...

Всеки е уникален по свой собствен начин. Личността му обединява всички характеристики в единна структура, която го отличава от останалите. Понятието "личност" е близко по смисъл до понятията "лице" и рус. "личина" (маска) и се отнася по-скоро към външните прояви на психиката. Латинската дума "персона" обозначава маска, която си поставяли актьорите в античните спектакли. По такъв начин понятието "личност" отразява външен социален образ, възприеман от човек, играещ определени жизнени роли. Покрай този термин близки значения имат понятията "индивид" и "субект". Човек може да премине от една форма на развитие на личността към друга, без да изгуби предишната си, т.е. като субект във връзка с формиране на съзнанието и речта, той не престава да бъде индивид и може да се разглежда и като индивид, и като субект (индивид > субект >> личност).
Личностните качества способстват за успехи в бизнеса. Предприемачите са хора със силно изразена потребност от самореализация. Амбициозността им съдейства още отначало да преодоляват възникващите прегради по пътя към успеха. Настойчивостта, която проявяват, ги заставя едва ли не да живеят само с мисълта за своята дейност. На тях им харесва да работят повече - самият трудов процес им доставя огромно удоволствие. Устойчивостта им да не падат духом при неблагоприятни обстоятелства и умението да извличат позитивния опит от това им помага да се справят с неудачите. Те винаги трябва да намират оптималния баланс между две крайности. Например, пунктуалността е добра за счетоводителя, но в динамични условия гъвкавостта е по-важна от постоянството. Бизнесът е рискова дейност, но винаги е по-добре човек да се осмели да опита нещо, без значение, че може да сбърка, отколкото да се страхува и нищо да не предприема.

петък, 12 ноември 2010 г.

Финансова подкрепа при обучение зад граница (в помощ на тези, които нямат възможност, но искат да учат - сътрудничество, обмен и успешни практики)


Популярно понятие за финансова помощ в академичните среди е "стипендия". Стипендиите са различни видове целеви финансови дотации, отпускат се на база конкретна цел и се предоставят от държавни или частни организации и фондации.

Най-популярни от тях са:
- Грантове за академични програми (Grants)
Пакетът финансира дългосрочно или краткосрочно обучение в определен ВУЗ и покрива необходимите разходи.
- Грантове за научни изследвания (Research Grants)
Предоставят се за срок от няколко месеца и обикновено се присъждат на студенти, които вече работят по определена тема, като даден етап от научната им работа трябва да се проведе в чужбина.
- Грантове за пътувания (Travel Grants)
Необходима е покана за конференция, семинар или стаж от чуждестранен ВУЗ.
- Грантове за малък проект (Small Grants)
Покриват разходите за разработване на нови курсове, провеждане на семинари и закупуване на необходимото оборудване за това.
- Частична стипендия (Financial Aid)
Представлява отстъпка от таксата за обучение и се определя според необходимостта.
- Стипендия за постижения (Scholarship)
Изисква високи резултати от дейността или специални таланти.
- Стипендии за висок академичен успех
Merit Based Scholarship - отпуска се независимо от финансовата нужда
Need Based Scholarship - предоставя се за високи академични резултати и за финансова нужда
Athletic Scholarship - за високи спортни постижения
- Стипендии за научна работа (Fellowship, Assistantship)
Те покриват всички разходи, свързани с обучението.
- Стажантски програми (Internships и Co-operative Programs)
Студентите придобиват практически опит и след приключване на стажа е необходимо да представят писмени доклади. В повечето случаи практиките не са платени.
- Заеми (Loans)
Някои чуждестранни ВУЗ-ове предоставят възможност на студентите да получат заеми. Те трябва да са приети и да имат гарант в съответната държава.


Предоставените стипендии покриват учебната такса и здравната застраховка на кандидати с висок академичен успех, лидерски умения и финансова необходимост. Няма ограничения за гражданството на кандидатите. Те трябва да са завършили бакалавърска степен или да са записани в магистърска програма. Стипендии се отпускат също по социални и икономически съображения.
За забележителни постижения се предоставят допълнителни субсидии. Задължителен е сертификатът, удостоверяващ добро владеене на английски език. Няма ограничения за дисциплините.
Формуляри за кандидатстване могат да бъдат открити в офиса на представителството или уебсайта на съответния университет, а документи се изпращат по пощата директно на посочения адрес. Всички документи трябва да бъдат преведени на английски език. В молбата трябва да се заяви желанието за получаване на стипендия и да се приложи декларация за финансовото състояние на кандидата. Някои учебни заведения изискват и препоръки.
За осъществяване на научни изследвания се изискват: кратко резюме, имена на поръчители и предполагаемите научни изследвания.

Много фондации и организации оказват безвъзмездна финансова помощ. Стипендии предоставят и посолствата на различни държави.


Полезни връзки:

http://www.amc.edu.au/
http://www.anu.edu.au/
http://www.cdu.edu.au/
http://csu.edu.au/
http://deakin.edu.au/
http://flinders.edu.au/
http://www.griffith.edu.au/
http://monash.edu.au/
http://www.qut.edu.au/
http://www.adelaide.edu.au/
http://www.canberra.edu.au/home/
http://www.une.edu.au/
http://www.unsw.edu.au/
http://unisa.edu.au/
http://www.usyd.edu.au/
http://www.uwa.edu.au/
http://www.uni-salzburg.at
http://www.anglia.ac.uk
http://www.oxfordscholarship.com
http://www.bathspa.ac.uk
http://bbk.ac.uk
http://www.britac.ac.uk
http://www.broxtowe.ac.uk
http://www.brunel.ac.uk
http://www.cam.ac.uk
http://cf.ac.uk
http://city.ac.uk/international
http://www.cranfield.ac.uk
http://www.eca.ac.uk
http://www.lancaster.ac.uk
http://www.staffs.ac.uk/international
http://www.tvu.ac.uk
http://ntu.ac.uk
http://abdn.ac.uk
http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
http://www.bath.ac.uk/
http://www.bradford.ac.uk/external/
http://www.bris.ac.uk/
http://www.derby.ac.uk/
http://www.dundee.ac.uk/
http://www.ed.ac.uk/home
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.gla.ac.uk/
http://www2.hull.ac.uk/
http://www.lancs.ac.uk/
http://www.leeds.ac.uk/
http://www2.le.ac.uk/
http://www.manchester.ac.uk/
http://www.shef.ac.uk/
http://www.strath.ac.uk/
http://www.surrey.ac.uk/
http://www.sussex.ac.uk/
http://www.goethe.de
http://www.uni-muenchen.de
http://www.act.edu
http://www.uoa.gr
http://www.dtu.dk
http://www.dankultur.dk
http://www.nuim.ie
http://www.esri.ie
http://www.rcsi.ie
http://www.ucc.ie
http://www.ul.ie
http://portal.uned.es
http://www.chigiana.it
http://www.eui.eu
http://www.auxologico.it
http://www.sturzo.it
http://www.marionegri.it
http://www.banffcentre.ca
http://www.cabotinstitute.com/
http://www.dal.ca/
http://www.mun.ca/
http://www.sfu.ca/
http://www.ualberta.ca/
http://www.ubc.ca/
http://www.uoguelph.ca/
http://www.utoronto.ca/
http://www.business.uvic.ca/
http://www.wusc.ca/
http://www.yorku.ca/
http://www.cmi.no
http://www.fni.no
http://www.nupi.no
http://www.uj.edu.pl
http://www.instituto-camoes.pt
http://www.ceu.hu
http://www.cimo.fi
http://www.aiu.org
http://www.aup.fr
http://www.uco.fr
http://www.ircom-communication.fr
http://www.asser.nl
http://www.frg.eur.nl
http://www.nd.edu
http://www.uu.nl
http://www.sfservis.com
http://www.cerge-ei.cz
http://www.usbsp.com
http://www.satw.ch/
http://www.mapow.aiesecsg.ch/
http://www.lu.se/
http://www.swedishinstitute.org/
http://www.cervantes.es

Консултации за кандидатстване:

Австралийско посолство
1504 София, ул. Тракия 37
тел.: 946 13 34
austcon@mail.orbitel.bg

Посолство на Република Австрия
1000 София, ул. Шипка 4
тел.: 981 17 21, 980 35 73
obsofia@online.bg

Посолство на Кралство Белгия
1000 София, ул. Велчова завера 1
тел.: 988 72 90
embassy@bulgaria.be

Британско посолство
1000 София, ул. Московска 9
тел.: 933 92 22
britembinf@mail.orbitel.bg

Посолство на Германия
1113 София, ул. Фредерик Жолио Кюри 25
тел.: 963 03 00
gemb@vilmat.com

Посолство на Република Гърция
1504 София, Сан Стефано 33
тел.: 946 10 27
grconssof@mbox.contact.bg

Посолство на Кралство Дания
1504 София, бул. Княз Дондуков 54
тел. 980 08 30
sofamb@um.dk

Посолство на Република Ирландия
1000 София, бул. Ал. Стамболийски 55, ет.4
тел. 981 20 94, 981 23 40
sofia@iveagh.gov.ie

Посолство на Кралство Испания
София, ул. Шейново 27
тел.: 943 30 32/34, 943 36 20, 946 12 09
emb.sofia@maec.es

Посолство на Република Италия
София, ул. Шипка 7
тел.: 921 73 00
italdiplsofia@online.bg

Канадско консулство
София, ул. Асен Златаров 11
тел.: 943 37 04
consular@canada-bg.org

Посолство на Кралство Норвегия
1000 София, бул. Княз Ал. Дондуков 54Б
тел.: 92 11 95, 981 11 06
emb.sofia@mfa.no

Посолство на Република Полша
1000 София, ул. Хан Крум 46
тел.: 987 26 10, 981 85 45
polconsul@vip.bg

Посолство на Република Португалия
София, ул. Ивац Войвода 6
тел.: 943 36 67
ebul@mail.telepac.pt

Посолство на Република Унгария
София, ул. 6-ти септември 57
тел.: 963 11 35
embassy.sof@kum.hu

Посолство на Република Финландия
1504 София, ул. Кракра 16, ет.4
тел.: 942 49 10
sanomat.sof@formin.fi

Консулство на Република Франция
1504 София, ул. Оборище 21А
тел.: 946 13 81/84
info@honoraryconsul.bg

Посолство на Кралство Холандия
1504 София, ул. Оборище 15
тел.: 81 60 300
info@netherlandsembassy.bg

Посолство на Република Чехия
1504 София, ул. Янко Сакъзов 9
тел. 946 11 10
sofia@embassy.mzv.cz

Посолство на Конфедерация Швейцария
1504 София, ул. Шипка 33
тел.: 942 01 00
vertretung@sof.rep.admin.ch

Посолство на Кралство Швеция
София, ул. Алфред Нобел 4
тел.: 971 24 31, 930 19 60
ambassaden.sofia@foreign.ministry.se

събота, 30 октомври 2010 г.

Банков кредит


Кредитът представлява привлечен капитал, който се разходва по предназначение. Прибягването до кредит трябва да е предварително добре обмислено, да не се рискува излишно и да се състави план в случай на извънредна ситуация. Кредитополучателят разполага с тези средства за определен период от време и доброволно се задължава да върне повече, отколкото реално ползва. В това "повече", освен предвидените лихви, се включват и някои други такси, които не винаги са оповестени, а в условия на криза е много трудно да се покриват техните стойности. Това е и причината кредитните институции да притежават немалко имоти и оборудване за продан.


Кредит, отпуснат за срок по-малко от 12 месеца, се класифицира като краткосрочен, а всички останали са дългосрочни.

Счетоводните сметки, които се използват за осчетоводяването на отпуснат банков кредит са:
С/ка 151 - получени краткосрочни кредити
С/ка 152 - получени дългосрочни кредити
С/ка 621 - разходи за лихви в левове
С/ка 624 - разходи за лихви във валута

При отпускане на дългосрочен кредит и постъпване на сумата по разплащателната сметка, необходимата счетоводна статия е: Дт 503 / Кт 152

При разходване на парите за дейността: Дт гр.60 / Кт 503

При погасяване на части заедно с полагащата се лихва: Дт 152 и 621 / Кт 503

При ползване на няколко кредита едновременно, могат да се разкрият допълнителни сметки за по-аналитично представяне на информацията.

При просрочени заеми се съставят следните счетоводни статии:
Дт 1511 / Кт 1513 - за просрочие на краткосрочен заем в левове
Дт 1512 / Кт 1514 - за просрочие на краткосрочен заем във валута
Дт 1521 / Кт 1523 - за просрочие на дългосрочен заем в левове
Дт 1522 / Кт 1524 - за просрочие на дългосрочен заем във валута

При начисляване на лихва за ползван заем се съставя следната счетоводна статия: Дт 621 / Кт 496
При изплатено задължение от разплащателната с/ка към разчети по лихви:
Дт 496 / Кт 503
В края на отчетния период се приключва с/ка 621:
Дт 123 / Кт 621 със сумата по изплатената лихва

При отпуснат валутен заем възникват курсови разлики при покачване или намаляване курса на валутата. Измененията се отчитат по с/ки 624 и 724.

четвъртък, 21 октомври 2010 г.

Информационна връзка


Различни условия определят полезността на годишния финансов отчет. Тази информация е предимно аналитична, а всеки един потребител има специфични възможности за разбираемост. Затова съществуват счетоводни правила, според които несъществената информация се обединява, а се спазва изискването за същественост по определени позиции на съставните части на отчета.

Особено важна е уместността, която спомага за оценяване на събитията преди вземане на икономически решения. Съществеността е възможност за нейното представяне, непредставяне или неправилно представяне, което оказва пряко влияние върху качеството на вземаните решения. Но винаги може да се направи корекция на предишни оценки, които са реагирали при неблагоприятни или смущаващи ситуации. Не се допускат съществени грешки или пристрастност при представяне на отчетната информация, защото не трябва да изпадат в заблуда потребителите - нещо, което би се отразило негативно при взаимодействие с насрещното предприятие, а да се поясни в достатъчно широка степен възникналото сведение в приготвеното за целта приложение. Предвид това обаче съществува едно ограничение: дадена информация може да изгуби част от своята уместност, ако не бъде своевременно оповестена. Необходимо е да има равновесие между навременното отчитане и представянето на надеждна информация, въпреки че приложената постановка между ползата от дадената информация и сумата на разходите по нейното осигуряване е въпрос по-скоро на преценка, като предимството е разходите да не надвишават ползата. По този начин потребителите сами определят тенденциите във финансовото състояние на предприятието и неговата ефективност. Принципно еднаквото съдържание на съставните части на отчета предполага сравнимост на данните с предходни отчетни периоди на различни предприятия с цел оценка на промените в тях.
Потребителите имат възможност да се информират за прилаганата счетоводна политика, промените в нея и влиянието на тези промени.
В практиката балансирането или компенсирането на различни качествени характеристики е чест подход, чийто краен резултат е да се получи подходящо равновесие между тях, но по такъв начин, че да представят вярно и честно действителното състояние на предприятието.
Текущото счетоводно отчитане провокира някои основни параметри като изходни позиции и в аспекта на третираните проблеми разглежда този етап, свързан с провеждането на необходимите инвентаризации и заключителни операции по последващото оценяване.
Отклоненията от писаната счетоводна политика са допустими преди началото на даден отчетен период и при предвидена възможност за избор.

четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Отчет


Отчетът представлява оценка на финансовото състояние на дадена организация и на нейната ефективност (посочва крайния финансов резултат). Не се допуска компенсиране на активи и пасиви, приходи и разходи, освен в случаите, разрешени с определен счетоводен стандарт. Изготвен по функционален признак, към него следва да се уточни характера на разходите за амортизации и възнаграждения на персонала. Съставна част от отчета е приложението, което пояснява информацията от счетоводния баланс. Предназначението на отделните справки е точно определено и при необходимост могат да се представят допълнителни такива, ако това касае да параметризира съдържанието на определени елементи. Не е допустимо да се коригират грешки и неточности, както и нарушения в счетоводната политика чрез оповестяването им в справката.


Примерен отчет по групи:

- Нетни приходи от продажби
- Себестойност на продажбите
- Брутна печалба/загуба
- Други приходи
- Разходи за продажби
- Административни разходи
- Финансови приходи/разходи
- Печалба/загуба от обичайната дейност
- Извънредни приходи/разходи
- Счетоводна печалба/загуба
- Разходи за данъци
- Печалба/загуба

вторник, 14 септември 2010 г.

Качество на информацията


На първо място в качествения състав се включва разбираемостта. Но, ако информацията се окаже доста сложна за разбиране, това не е причина тя да бъде опростена.

По-подходящо би било добре
да се проучи.
Информацията е уместна, когато влияе за вземане на определени решения, тъй като нейната роля е
да прогнозира и да потвърждава.
Надеждна е, когато изразява достатъчно правилно онова, за което е предназначена, а именно достоверно да представя събитията, осигурявайки предимство на съдържанието пред формата, безпристрастност и предпазливост.
Тя трябва да е пълна в съществено и стойностно отношение и да е сравнима по отношение на различните политики, за да може да се оценят приликите и различията между сходните операции.

събота, 11 септември 2010 г.

Баланс


Балансът се изготвя на брутна база в двустранна форма в съответствие с определения за целта стандарт и представя информация за активите, пасивите и собствения капитал на организацията.

Данни за съставянето му се вземат от окончателната оборотна ведомост на предприятието. Когато то е новоучредено, се съставя встъпителен баланс, който установява имущественото състояние в началото на дейността.
Обектите на отчитането се отразяват в баланса по оценка в момента на придобиването им. По принцип активите се представят като текущи, които биват краткотрайни или краткосрочни и като нетекущи - дълготрайни или дългосрочни. Когато за даден актив като част от оперативния цикъл на предприятието няма очаквания, че ще се реализира през следващите 12 месеца, то той следва да бъде представен като текущ, въпреки това обстоятелство. Активите, придобити с цел продажба, също са текущи.
Приходите, които се признават в следващи отчетни периоди, се представят като приходи за бъдещи периоди, без значение че са възникнали през текущия отчетен период. По аналогия това важи и за направените разходи, чиято полза се очаква да бъде реализирана през следващи отчетни периоди и те се посочват в баланса като разходи за бъдещи периоди.
Изменения в счетводния баланс вследствие на извършените стопански операции настъпват само в актива, само в пасива, едновременно в актива и пасива в посока на увеличение и едновременно в актива и пасива в посока на намаление.

Примери:

1. Ако с фактура са закупени материали, чиято стойност е изплатена от разплащателната сметка, изменения настъпват само в актива - увеличават се материалите и намаляват паричните средства. Общата сума на баланса не се променя.
2. При изплащане на задължения към доставчици посредством краткосрочен заем изменения настъпват само в пасива на баланса, без това да променя общата сума на баланса. Задълженията към доставчиците намаляват, а се увеличават краткосрочните заеми.
3. Ако е закупен дълготраен материален актив и сумата се дължи на доставчиците, то изменения настъпват едновременно в актива и пасива на баланса - увеличават се дълготрайните активи и се увеличават задълженията към доставчиците.
4. При изплащане на фактурата за придобитото ДМА измененията са в актива и пасива в посока намаление - намаляват паричните средства и намаляват задълженията към доставчиците.

вторник, 7 септември 2010 г.

Примерни калкулации на разходите в различните предприятия


Промишлена дейност
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- брак
- други

 

Търговска дейност
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- фири в допустими норми
- други


Строителна дейност
- материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- експлоатация на строителните машини
- други


Транспортна дейност
- горива и смазочни материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- експлоатационен ремонт
- други


Селскостопанска дейност
- семена и посадъчен материал
- торове (минерални, органични)
- фуражи
- медикаменти и препарати за борба с болести и вредители
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- спомагателна дейност
- напояване и мелиорации
- други


Научна и внедрителска дейност
- материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Комунална дейност
- материали
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Съобщения
- материали
- горива и енергия
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Спомагателна дейност
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- други


Общопроизводствени
- материали
- горива и енергия
- външни услуги
- амортизации
- заплати
- осигуровки
- командировки
- охрана на труда
- други


Управление
- заплати
- осигуровки
- амортизации
- охрана на труда
- командировки
- лек транспорт
- канцеларски материали
- външни услуги
- данъци и такси
- други


Бюджетни предприятия
- заплати
- осигуровки
- канцеларски материали
- командировки
- учебна и научноизследователска дейност
- обзавеждане
- храна
- медикаменти
- постелен инвентар и облекло
- охрана на труда
- стипендии
- месечни добавки за деца
- отглеждане на деца
- издръжка на лек транспорт
- пощенски, телефонни и др. услуги
- ремонт
- еднократна помощ при раждане
- други

сряда, 18 август 2010 г.

Предоставена помощ


Това са т.нар. субсидии, субвенции и други форми на дарения, получени от физически или юридически лица, опростени и отстъпени данъци, опростени заеми, както и всяка друга правителствена помощ.

Безвъзмездното предоставяне на средства на предприятията се нарича финансиране. Източник на тези средства е държавният бюджет или предприятие, чуждестранни фондове и програми. Получените средства имат определено целево предназначение. Сумите за набавяне на дълготрайни активи не подлежат на връщане. Финансирането се закрива на части в края на всеки отчетен период.
По същия начин се процедира и при финансиране на текущата дейност - отчитат се предоставените суми за компенсиране на определени разходи за конкретна дейност.

Видове дарения:
1. Парични средства
Документират се чрез Договор за дарение. Платежният документ, който отразява стопанската операция, е Приходен касов ордер или Платежно нареждане.
2. Материални активи
Отразяват се чрез Договор за дарение. Документи, удостоверяващи това са: Акт за приемане-предаване, Складова разписка, Приемателно-предавателна разписка.
3. Прехвърляне на собственост и други вещни права
Урежда се с Договор за дарение и Нотариален акт.
4. Дълготрайни нематериални активи
Необходим е Договор за дарение и Справка, съставена и подписана от експерти.
5. Признаване на приход за съответния период става чрез Счетоводна справка, доказваща размера на амортизациите или извършените разходи, за чието компенсиране е получено финансирането.

Организация на сделките във валута


При документирането на сделките с чуждестранна валута се използват специфични документи за приходи и разходи в брой - приходен касов ордер за валута, разходен касов ордер за валута, авансов отчет за валута. Продажби на стоки и услуги на чуждестранни лица се документират с INVOICE.

Фирми, прилагащи едностранно счетоводно записване, използват Книга за отчитане на паричните средства във валута и Книга за отчитане на разчетите във валута.
При придобиване на валута закупената валута се оценява по курс продава на съответната банка. Получената валута по извършени продажби на стоки и услуги постъпва по разплащателната сметка във валута (по централния курс на БНБ). Продадената валута съответно се оценява по валутния курс на продажбата.
Когато се заплащат стоки и услуги във валута и разплащането по сделката се извършва на различни дати, възникват курсови разлики, които се отчитат по левовата равностойност на валутата. Разликата представлява приход или разход от валутни операции. При отчитане на парични позиции към датата на финансовия отчет се взема предвид заключителния курс - оценяват се по централния курс за датата, към която е съставен.
При вземания или задължения в чуждестранна валута курсовите разлики се признават като се отчитат през всеки от междинните отчети до периода на приключването на сделките и биват оценявани по заключителен курс. Изключенията се отчитат като резерв от преоценка до момента, в който фирмата се освободи от инвестицията и след това се признават като текущи финансови приходи или разходи.
Сделките, извършени в чужбина, се превеждат в отчетната единица на отчитащата се фирма по централния курс на БНБ към датата на сделката. Финансовите отчети се преобразуват последователно като паричните и непарични активи се оценяват по заключителен курс, приходните и разходните позиции - по валутните курсове към датите на сделките, а получените курсови разлики - като резерви от преоценки до момента на продажбата на нетната инвестиция.

вторник, 17 август 2010 г.

По-важни англоезични термини


Accounting Department

Счетоводен отдел

Annual financial statements
Годишна счетоводна отчетност

Audit report
Одиторско заключение

Balance Sheet
Счетоводен баланс


Bank letter, bank dokument, banking dokument
Банкови документи

Budget and Business Performance
Изпълнение на бюджета и производствена практика

Buy-out, redemption, repayment, repurchase, retirement, buying-out
Изкупуване

Calculations
Разчети

Capital Expenditure (Capex)
Капитални разходи

Cash assets
Парични средства

Cash document, cash journal document, cash proof, cash record
Касови документи

Cash flow statement
Отчет за паричния поток

Charge, cost, expenditure, expenses
Разходи

Circulation of documents
Документооборот

Companies and private entrepreneurs
Организации и индивидуални предприемачи

Company liability
Задължения на организацията

Company property
Имущество на организацията

Finished Goods
Готова продукция

Financial assets
Финансови ресурси

Financial outcome (results)
Финансови резултати

Fixed assets
Основни средства

Founder
Учредител

Generally Accepted Accounting
Общоприета счетоводна практика

Health and Safety
Техника на безопасност

Human resources, headcount, manpower
Човешки ресурси, персонал

International Accounting System
Международна система за счетоводна отчетност

Inventory Counting Programme
Складова програма

Income statement, profit and loss account
Отчет за приходи и разходи

Income, revenue
Доходи

Incoming data processing
Обработка на отчетната информация

Intangible assets
Нематериални активи

Inventory
Инвентаризация

Investment fund, investment foundation
Инвестиционен фонд

International Standard Organization (ISO)
Международна организация по стандартизация

Joint stock company
Акционерно дружество

Lease, leasing, rent
Аренда

Lost Time Accident
Време престой поради авария

Merges and Acquisitions
Сливания и поглъщания

Overall Asset Effectiveness
Текущи разходи

Profit and Loss, P&L
Печалба и загуба

Plan-Do-Check-Act, PDCA
Планиране-Извършване-Проверка-Документиране

Quarter financial statements
Тримесечна счетоводна отчетност

Request on Investment Approval
Молба за одобрение на инвестицията

Return On Asset
Рентабилност на активите

Return On Investment
Рентабилност на инвестициите

Supply Chain Financial Data
Финансови данни по логистика

Standard Operating Procedure
Стандартна производствена процедура

Statement of changes in equity
Отчет за собствения капитал

Start-up Document
Начална проектна документация

Standard Working Instruction
Стандартен производствен инструктаж

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT)
Силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT анализ)

Value Added Cost (VAC)
Добавена стойност

Value Added Tax (VAT)
Данък добавена стойност

Variable Industrial Cost
Променливи производствени разходи

Zero Based Budgeting
Бюджет на нулева база

сряда, 11 август 2010 г.

Задбалансова част


В нея се включват активи и пасиви, които са чужда собственост.

* Чужди дълготрайни материални и нематериални активи: наети земи, гори и трайни насаждения; земи на членове кооператори в земеделски кооперации; наети сгради, машини, съоръжения, оборудване; чужд инвентарен амбалаж; наети дълготрайни нематериални активи.
* Чужди финансови активи: банкноти, монети и чекове в чуждестранна валута на търговски банки; иззета валута на предприятия за неизпълнени ангажименти; други чужди финансови активи.
* Чужди материални запаси: материали и стоки, приети за преработка (на ишлеме); материали и стоки за пазене; стоки за продажба на консигнация; чужд неинвентарен амбалаж; други чужди краткотрайни материални активи; съхранявани материални запаси, собственост на Държавния резерв.
* Дебитори по условни вземания: клиенти по условни вземания за изпратени стоки и предадени работи; длъжници по отписани на законно основание и отнесени като извънредни разходи безнадеждни вземания; гаранционни документи, приети на съхранение; документи, изпратени за инкасо в чужбина; други условни вземания.
* Кредитори по условни задължения: поети гаранции; поети поръчителства; поети ангажименти за инвестиции от купувачи на приватизирани предприятия; блокирана валута за плащане по акредитиви и гаранции; други условни задължения, които не се признават като реални пасиви.
* Собствени активи, невключени в стопанския оборот: собствени активи, дадени под наем при условията на оперативен лизинг; собствени дълготрайни активи, извадени от употреба; отпечатани, но непродадени акции; отпечатани, но непродадени облигации; бланки под отчет - билети, карти, марки и др.
* Собствени пасиви, невключени в стопанския оборот: приходи, които се очаква да постъпят през бъдещи периоди; други собствени пасиви, невключени в стопанския оборот.
* Разни активни задбалансови сметки: материални активи с ниска стойност и малка трайност, които се намират в употреба, но стойността им еднократно е пренесена в разходите - работно облекло, защитни средства и др.
* Разни пасивни задбалансови сметки: отписани вземания с неизтекъл давностен срок; други задбалансови пасиви.

Сметки от гр. 91 "Чужди материални и нематериални активи" отчитат получените и държани материални и нематериални активи чужда собственост със справедливата им стойност. Сметките се дебитират при получаване в предприятието чужди материални и нематериални активи, предоставени като обезпечение; при получаване на основата на сключения експлоатационен лизингов договор или при започване на ползването, а също така може и при влизането им във владение; съгласно условията по консигнационен договор; при получаване на чужди документи под особена отчетност; съхраняваните нефинансови ценности - инвентарен амбалаж и амбалажни материали, материални и други ценности, получени без документи, приети разни ценности на клиенти за съхранение, незаприходени материални активи на доставчици, които не отговарят на договорените спецификации и подлежат на последваща рекламация или връщане, други ценности на трети лица, за които е поет ангажимент за съхранение.
Сметки от гр. 92 "Чужди финансови активи" отчитат финансовите активи на други предприятия и лица, предоставени като обезпечение по бъдещи сделки или по облигационни договори - ценни книжа, инструменти на собствения капитал, банкноти, монети, чекове в чуждестранна валута, благородни метали, скъпоценни камъни; получени под форма на залог менителници и записи на заповед, издадени за изпълнение в полза на други предприятия и лица и предоставени като обезпечение по бъдещи сделки по облигационни договори (особени залози).
Сметки от гр. 93 " Дебитори по условни вземания" отчитат възможните вземания, възникнали от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването на несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани. Това са: отписани непогасени вземания (несъбираеми), фючърси, форуърди, суапови и опционни сделки.
Сметки от гр. 95 "Кредитори по условни задължения" отчитат гаранции и поръчителства към трети лица, правни задължения, конструктивни задължения, задължения по обременяващи договори, по сделки с деривативи.
Сметки от гр. 96 "Собствени активи, невключени в стопанския оборот" отчитат активи в употреба, отчетени като разходи (ДМА с несъществена стойност или МЗ, изписани като разход, но използвани през определен период - инструменти, дребен инвентар, канцеларски пособия, работно облекло, ДМА с цена на придобиване, по-ниска от определена стойност); други собствени активи - ценни книжа, бланки, образци, документи под особена отчетност, билети, талони, знаци за периодични технически прегледи и др.

четвъртък, 22 юли 2010 г.

Финансов сутляш


Интенцията е иманентна, но аналитичният подход изисква правилен подбор на алтернативите и етични решения. Моделите, определящи основните принципи, комбинират различни аспекти на намеренията. Всяка дилема води до анализ и размисъл. Едно дете не оценява тънкостите на шаха и най-вероятно играе за още един бонбон. Финансовите специалисти, които не разбират етиката, действат по същия начин. Ако излезете от стаята, няма да забележите какво се случва зад гърба ви...

Фактът да-се-задоволят-очакванията често налага зависимост и постоянен контрол за осигуряване на положителни емисии и изгодни съвети за инвестиране.
Механизмът да се изприда злато от слама, както и други схеми за бързо забогатяване, са лесно забележими от тренираните одитори. Обикновено инвестиционните банкери и финансови анализатори не могат правилно да посъветват своите клиенти кога и къде да инвестират, защото резултатите на техните проучвания се базират на финансовите отчети на компаниите, които до известна степен са манипулирани. Най-често това се забелязва при отчитане на условни продажби и резерви за преструктуриране. Условната продажба остава като вземане от клиенти, а не се превръща в пари и по този начин паричният поток изостава от отчетената печалба, което не може да се получи при една реална продажба. Лесно се открива на пръв поглед при сравнение между Отчета за приходи и разходи и Баланса. Ако се разделят вземанията от клиенти на общата сума на продажбите, ще получим отношението на вземанията спрямо продажбите и тази нарастваща тенденция е сигнал за подозрителни промени в отчетността. Паричните потоци от основната дейност не трябва да показват сума, която е по-малка от печалбата в Отчета за приходи и разходи.
Създаването / заделянето на резерви в Баланса е предупреждение за възможно завишаване на печалбите в бъдещ период при обратно вливане на освободените резерви, което на практика не създава паричен поток.
По този начин елегантно се постига по-добър баланс, по-високи цени на акциите, по-ценни опции за тях, по-големи премии...

Друг аспект от счетоводството разглежда отчитането на лизинговите договори - приходите от физически активи се признават в началото на срока при лизинг с продажба, а приходите от техническо обслужване на оборудването и финансовите приходи от действащите заеми към лизингополучателите - в течение на срока на лизинга. Изместването на приходите от потока "техническо обслужване" и финансовите приходи към потока "физически активи" нарушава счетоводните принципи с цел да се признаят всички разходи в началото на лизинговия срок. Когато се местят приходи от техническото обслужване към приходите от физически активи, обосновката е "възвръщаемост на собствения капитал", а когато се местят финансовите приходи - "нормализиране на маржа".
Манипулации в отчетения доход са възможни също при изчисляване на нормата за дисконтиране и остатъчната стойност на отдадените активи, както и преминаването от лизинги с продажба към оперативни лизинги. Всичко това се прави, за да изглежда паричният поток по-добър и да могат приходите да се признаят в текущия период. Това ускоряване на признаването на приходи се среща при факторинга - дадена компания поема отговорност да събира вземанията на друга. Когато компания предостави вземанията си на фактор, това означава, че тя ускорява продажбите си, т.нар. секюритизиране. Но може да се провери дали в действителност е така, ако се проследи съотношението между вземанията от клиенти спрямо продажбите чрез показателите за приходи и среден срок за събиране на вземанията.
Фокусите могат да продължат брутално искрено чрез ръчни поправки. Жонглира се с неразпределената печалба. Записванията, които се правят чрез сметката за печалби и загуби, се отнасят директно към неразпределената печалба с цел да се спести завеждането на сумата в регистрите. Такова необосновано записване никога не се подкрепя с документ или със счетоводно обяснение, но лесно може да се открие, ако се обърне внимание, че е направено след приключване на регистрите.
Някои компании имат стандартна практика да начисляват резерви за върнати продукти. Това често води до неправилна оценка на приходите и ако някой, без да иска, изтрие последната нула и отчете по-малко наличности... намаляването на резервите за върнати продукти ще увеличи приходите, но при достатъчно големи резерви няма да е толкова забележимо. Завишаването на приходи по този начин води до вземания, но не под формата на парични средства.
Чародейството с бизнес комбинации в корпоративния фолклор е още един начин за набиране на средства чрез емитиране на акции, а също и заплащане на последващи придобивания с тях. За компания, която се ръководи единствено от желанието си за множество придобивания, не съществува стратегически план. Тя се крепи на счетоводна магия. При едно придобиване компанията-майка може да манипулира отчетите си в няколко периода. Например, положителната репутация е способност да се получават бъдещи печалби. Абсурдна ситуация е за компания, трупаща огромни загуби, да има в баланса си положителна репутация, когато налице е ясно изразена тенденция да печели по-малко от нормалното.
Повечето проблеми с паричните потоци идват от дълговете на придобитите компании. Не случайно се използват резерви при нарастващи загуби и намаляващи приходи. Привидно впечатление за финансова стабилност се постига и когато направените разходи не се отчитат като такива, а като пари, изразходвани за активи, т.е. капиталови активи. Така те присъстват в Баланса като активи, а не се отразяват като разходи в Отчета за приходи и разходи. Могат да се плащат големи суми за положителна репутация чрез завишаване на резервите и подценяване на активите. В някой удобен бъдещ период тези резерви вече няма да са необходими и при връщането им в действителност ще се завишат печалбите. Средствата, похарчени за текущи разходи, а отчетени като средства, изразходвани за придобиване на капиталови активи, запазват стойността си в следващите периоди. Капиталовите разходи преобразуват един актив в друг. На практика постигнатата по този начин рентабилност чрез капитализиране на разходи е в нарушение на общоприетите счетоводни принципи.

Възможни вратички се откриват със задбалансовите предприятия или т.нар. предприятия със специално предназначение, създадени, за да извършват специфични бизнес операции. Това са съдружия, тръстове, корпорации, образувани отделно от дадена компания, която има дял от печалбите им на база отчитане по капиталовия метод. Активите и пасивите на предприятието са "задбалансови". Често те са временни и финансовите операции, извършвани с тях, се маскират като продажби, докато в действителност представляват заем. По този начин се завишава паричният поток във финансовите отчети и се занижава дълга.
Извършвани операции между свързани лица: тези предприятия са част от дадена компания и в крайна сметка излиза, че по същество тя прави сделки със себе си (да измества губещите си активи, например). Такова изключително сложно структурирано финансиране се използва за избягване на признаване на загуби от лоши инвестиции.
Едно новообразувано задбалансово предприятие може веднага да вземе заем, ако основната компания гарантира изплащането му, но това означава, че тя използва неконсолидираното си предприятие, за да прикрива дълг, който се държи извън баланса на компанията. Спонсорите на такива дружества често инвестират в агресивни портфейли, използвайки деривативни инструменти.
Алхимията в счетоводството позволява манипулиране и на кръгови сделки, чиито транзакции са свързани с предварително уговорени операции. Това създава впечатление за висока бизнес активност - активите обикалят в "кръг" до компанията-получател и обратно до компанията-доставчик. Някъде по пътя се завишават продажбите и нематериалните активи.

Аномалиите в законите и счетоводните правила позволяват много творческа интерпретация. Критично важните счетоводни политики и практики, алтернативните начини за счетоводно третиране и новите стандарти позволяват използването на модели, съответстващи на основните принципи на модерните финанси.

сряда, 21 юли 2010 г.

Наемни отношения


При облагането на доходите от наеми се ползват 10% нормативно признати разходи преди да се определи плоският данък. Той се внася авансово за първите три тримесечия до 15-то число на месеца, следващ календарното тримесечие, а след изтичане на годината наемодателят подава годишна данъчна декларация, като прави уравняване и довнасяне на данъка. Наемодателите, които не са осигурени на друго основание и нямат други доходи следва да се самоосигурят здравно като безработни. Минималната здравна осигуровка за месец е 16,80 лв. и се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Здравни осигуровки могат да се внасят и авансово за цялата година или за няколко месеца напред. Наемодателите не подават декларации в НАП за направените здравноосигурителни вноски.

Пример:

Наемодател отдава помещение под наем за 500 лв. Общият доход от наеми за първото тримесечие е 1500 лв. Нормативно признатите разходи са в размер на 150 лв. и се приспадат от общия доход. Облагаемият доход е 1350 лв. Приспадат се и направените до момента здравноосигурителни вноски, тъй като собственикът не е пенсионер, няма други доходи и се самоосигурява здравно като безработен върху сума от 210 лв. /половин размер от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица/. Здравните осигуровки за тримесечие са 50,40 лв. Данъчната основа е 1299,60 лв. Тримесечната авансова вноска за данък доход е 129,96 лв.

вторник, 20 юли 2010 г.

Работа по граждански договори


При работа по граждански договори задължението за удържане на осигурителни вноски и данък доход е прехвърлено на възложителя. Но ако изпълнителят по гражданския договор подпише декларация, че е самоосигуряващо се лице, тогава той се ангажира да се самоосигури и внесе дължимия данък.

При формиране на данъчната основа се приспадат нормативно признатите разходи и удръжките за осигуровки, след което получената сума се умножава по 10%, за да се определи дължимият данък. Той трябва да се внесе до 10-то число, следващ месеца на окончателното плащане. При окончателното плащане възложителят издава на изпълнителя Сметка за изплатени суми и Служебна бележка.
След изтичането на календарната година изпълнителят е длъжен да подаде годишна данъчна декларация и да направи уравняване на данъка, а възложителят е длъжен да подаде справка за изплатените суми по граждански договори в НАП.

Пример:

Изпълнител работи по граждански договор. Възнаграждението по него е 1000 лв. Крайният продукт е резултат на творческа дейност. Нормативно признатите разходи са 40%. Изпълнителят е осигурен здравно на друго основание.
1. Определяме нормативно признатите разходи: 1000 х 40% = 400 лв.
2. Осигурителен доход: 1000 - 400 = 600 лв.
В случая не се дължат осигуровки, тъй като крайният продукт е резултат на творческа дейност.
3. Данъчната основа е 600 лв. /равна на осигурителния доход/.
4. Определяне на данък доход: 600 х 10% = 60 лв.
Данък доход трябва да се удържи и внесе от възложителя до 10-то число на следващия месец.
Чиста сума за получаване: 1000 - 60 = 940 лв.

Друг пример:

Изпълнител работи по граждански договор. Възнаграждението по него е 1000 лв. Нормативно признатите разходи са 25%.
1. НПР: 1000 х 25% = 250 лв.
2. ОД: 1000 - 250 = 750 лв.
Удръжки за начислените осигуровки за с/ка на изпълнителя: 750 х 10.3% = 77,25 лв.
3. ДО: 672,75 лв.
4. ДД: 67,28 лв.
Обща сума за удръжки: 77,25 + 67,28 = 144,53 лв.
Удръжките за осигуровки и данък доход за с/ка на изпълнителя се внасят от възложителя до 10-то число на следващия месец.
Чиста сума за получаване: 1000 - 144,53 = 855,47 лв.

Забележка: Ако общият месечен доход на изпълнителя е по-малък от една минимална работна заплата, той не дължи пенсионни осигуровки.