понеделник, 28 септември 2015 г.

Право на Европейския съюз

Нормативните актове се издават от Съвета на министрите след консултации с Европейския парламент. Това право включва международни учредителни договори, договори за изменения, законодателството на Европейския съюз и решенията на Европейския съд. 
Всички разпоредби, които са с директно приложение, имат преимуществена сила пред националните закони. Но не всички участници приемат напълно клаузите на някои от договорите. Принципиален проблем, например, се решава чрез законодателни мерки на национално ниво в случаите, при които не са необходими такива на ниво ЕС. 
Законодателството на ЕС е под формата на наредби, директиви и решения. Правилата са директно приложими. Директивите поставят изисквания за постигане на определени резултати чрез промяна на вътрешното законодателство. Решенията са изцяло законообвързващи и визират определени държави или лица.