петък, 4 април 2014 г.

Финансови и управленски отчети

Информация за дадено предприятие можем да получим от неговите финансови отчети. Финансовото счетоводство представя информация, предназначена за външни лица - акционери, съдружници, заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи, съдебна система и прокуратура. Но не е достатъчно за оперативното управление на  самото предприятие. Тогава необходимата допълнителна информация се осигурява от управленското счетоводство, което се изготвя само за целите на вътрешните потребители и често информацията е конфиденциална.
Докато финансовото счетоводство се изготвя в съответствие с МСФО, НСФОМСП, закони и подзаконови актове, то информацията, която представя управленското счетоводство не е нормативно регламентирана, тъй като тя е със специфично предназначение и се отнася предимно до отделни явления или процеси. Финансовото счетоводство представя информация за минали събития с общо предназначение,  отчетени в хронологичен ред, като оповестява цялостното финансово и икономическо състояние на предприятието. За целта се работи с определени счетоводни методи, точни данни и паричен измерител. Крайният резултат е представяне на обобщена информация. В управленското счетоводство се използват и методи на други науки - икономика, статистика, финанси. Допустимо е отклонение от точността и може да се прилагат натурални или трудови измерители. Тези детайли в различна степен представят необходимата допълнителна информация, която се ползва от специалисти с различни функции и задачи.