петък, 18 ноември 2011 г.

Мониторинг


Въпросите, свързани с чувствителността към рисковете, които носят, често предизвикват и възможности, създадени с цел подобряване на различни политики и практики. Данните и анализите, отговорностите и правата са инструменти на ключовите събития и крайните резултати.

Продължение и надграждане на постигнатото е възможно чрез отразяване на специфичните аспекти и проучените нагласи.
Даден проект цели да подкрепи прилагането на определена политика, поемане на ангажимент и рационално да използва ресурсите за постигане на ефективно изпълнение на поставените задачи; да развие партньорски взаимоотношения, както и да насърчи създаването на благоприятни условия за реализация.