петък, 6 юли 2012 г.

Да запазим новите и да поправяме старите неща


Когато нещо ново навлезе в живота ни, трябва да го приемем спокойно и да му отделим нужното внимание. Защото малко време ще е ново. Много от нас желаят просто да го съгласуват със старото. Но миналото стои като бариера на пътя на бъдещето. Фокусирани върху миналото, ние не можем да създадем нещо значимо и в резултат получаваме само една жалка имитация. В нея липсва творчество. 
На новото често не му разрешават да бъде наистина ново, а го принуждават да се нагажда към старото. Но старите неща се ремонтират. Рано или късно всяко нещо започва да се нуждае от актуализация.
Така, както религиите са склонни да се фокусират върху външните форми, забравяйки за идеите, залегнали в тях, по същия начин старите неща влияят върху нас. Резултатът е сляпа игра на действия и ритуали, лишени от съдържание, съществувало някога. Не трябва да пренебрегваме ритуалите, но да възвърнем изгубения им смисъл. Спомнете си как сме губили нещо ново, за да запазим старото, само защото то съществува! Как сме се смирявали, в името на утвърдените неща толкова много пъти, само защото те са някаква традиция или даденост, макар от тях да е останала само една обвивка...

сряда, 4 юли 2012 г.

Как да възприемаме действителността


Отличните навици и знанията не костват усилията ни, ако не сме в състояние да видим общата картина. Трябва да изберем посоката, нишата, в която ще се развиваме и да определим действията си в перспектива. 
В живота ни често настъпват неочаквани събития. Например, ако случайно ни попадне карта на заровено съкровище как бихме постъпили с нея, след като не е наша. Някои машинално ще я вземат със себе си, а други ще я прекопират и ще върнат истинската на мястото, трети - ще я запомнят...
Повечето хора притежават качеството 'съвест'. При някои се срещат остатъци от нея, при други тя липсва. Подводният камък в случая е, че никой не е в състояние предварително да оцени адекватно собствения резултат, дори при безупречно начало.
Някои разочарования идват от получената некачествена информация и ги отчитаме като загуба на време и средства. Затова най-добър вариант е да предлагаме част от нещо качествено безплатно. Например, след създаването си един софтуер преминава през бета тестиране. Разработчикът събира мнения от потребителите и подобрява програмата, която може да се измени до неузнаваемост, в сравнение с пробната версия. Важно е да запомним, че идеал се достига с всеки нов опит. Отначало човек трябва да излезе от минуса, да преодолее прехода към нулата и да се концентрира върху достигането на плюса.
Хората са свикнали да видят, преди да повярват и да пипнат, за да усетят. Според тях, ако нещо не може да се види и усети, то значи не съществува (подсъзнанието го игнорира). Позната критична ситуация. 
В такъв случай е по-добре да се позовем на моментите... те са като дизайна. Най-добрият е акуратният и по възможност минималистичен. Загатва по вълнуващ начин основния въпрос, като дава възможност да открием отговор или решение на проблема в подходящ изискан контент.