събота, 18 август 2012 г.

Prevention is better than cure


Понякога често си мислим колко е несправедлив светът. Защото, ако сме постигнали нещо с упорен труд, във всеки един момент има опасност да го изгубим. Неслучайно много хора търсят гаранции и прибягват до застраховaтелните услуги, за да получат сигурност. Такъв човек най-много се нуждае от вдъхновение.
Истината е, че никой никога не ни е обещавал щастие. Заради нашите преживявания светът няма да се измени. А и всеки живее според разбиранията си. Например, котаракът ми няма да започне да живее така, както аз изисквам от него.
Нещо се случва, когато то трябва да се прояви в живота ни. Ако възприемем всичко като даденост, ние ще приемем хората каквито са, без да се опитваме да ги променим. Когато някой постъпва спрямо нашите очаквания, то той има достатъчно основателна причина да го стори. Въпреки своите слабости и глупости, на човек ще му е чуждо желанието за отмъщение, ако зачеркне думата 'предателство'. Остави ли ни някой в беда, това означава, че този човек вижда всичко по съвсем различен начин.
Но никой не е съвършен. Разплакваме близки и приятели, допускайки грешки, вместо да бъдем силни и да преодолеем нещата заедно. Вместо да бъдем творци, ние се оприличаваме на жертви. А е много лесно да полетим. Има едно изкуство, което дава крила - умението да говориш...
Ораторското изкуство е необходимо на тези, които искат да бъдат ръководители. Това е умението да се влияе чрез подходящи инструменти върху аудиторията. Най-важната тема е запазването на здравето, следвана от човешките взаимоотношения.  Но, тъй като това са много деликатни теми, е нужно време, за да бъде убеден някой в нечия гледна точка и да се присъедини към определена кауза. На доверие.
Инженери и счетоводители ще се търсят винаги, но човек, който притежава технически знания плюс талант да изразява своите идеи, да завоюва вниманието на тълпата и да възбуди в нея ентусиазъм - ето това е 'Ч'овек с предназначение! 
Всеки индивид живее според пределите на своите възможности. Удивителна е бързината, с която забравяме. Имаме на разположение няколко водещи принципа, които могат да станат привични и безсъзнателни, благодарение на теорията и практиката. 
В бизнеса тези отношения са същите. Работи се предимно с информация. Никой вече не се опитва да продаде нещо на другия. Вместо това се разказват истории за семействата, предава се личен опит, придобиват се нови контакти и т.н.
Времето, когато отговаряхме на въпроси, е забравено. Те са остарял метод за проверка. С пари човек не може да си купи щастие или любов, но пък е хубаво да се види какво могат да правят числата.
Счетоводната нумерология в съчетание с фън шуй в бизнеса едва прохождат. Вместо да се чудите кои са задължителните реквизити на един първичен счетоводен документ или дали да издадете фискален бон за плащане на услуга чрез дебитна карта, по-добре се замислете за акцента на получената информация и как можете да се възползвате от нея...