четвъртък, 1 септември 2011 г.

Промени в условията за пенсиониране


Те касаят придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

За 2011 г. за жените, навършили 60 г. и с 34 г. осигурителен стаж, са изпълнени необходимите условия и те придобиват това право. За мъжете, съответно, са необходими навършени 63 г. и 37 г. осигурителен стаж, за да се пенсионират до края на годината.
До 2020 г. се запазва изискуемата възраст за пенсиониране, а стажът се увеличава с по 4 месеца всяка година, като през 2020 г. за жените ще са необходими 37 г. осигурителен стаж, а за мъжете - 40, за да се пенсионират. Това положение се запазва до 2027 г.
Ако някой не може да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по горните условия, то до 31.12.2020 г. той придобива това право при навършени 65 г. и не по-малко от 15 г. осигурителен стаж. От 2020 г. възрастта ще се увеличава...