вторник, 12 юли 2011 г.

Неперсонифицирани дружества


Създадени са в съответствие със Закона за задълженията и договорите. Съдружниците се осигуряват по желание.

Причината е, че в Кодекса за социално осигуряване не е предвидено задължение за самоосигуряването им, както за съдружниците в търговските дружества.
Тези дружества са особени субекти и имат малко допирни точки с регулациите на Търговския закон. Следователно, за да има основание съдружникът в неперсонифицираното дружество да се осигурява, трябва да получава от дружеството доход от трудова дейност. С други думи, самото дружество трябва да сключи трудов договор с него за изпълняване на определена дейност или съдружникът да работи без трудово правоотношение с възложител дружеството. Във втория случай има право да се осигурява само за пенсия.
Осигуряването се вписва в осигурителна книжка и ежегодно се заверява от длъжностно лице в НОИ по отношение на осигурителния стаж и осигурителния доход, посочени в нея. Здравното осигуряване е задължително, ако не е осигурен на друго основание и засега не се вписва никъде, освен в платежните документи.