събота, 11 декември 2010 г.

Аспекти при отпочване на дейност


Причините, които заставят хората да започнат предприемаческа дейност, могат да бъдат много различни. Обаче преходът към ново амплоа рядко преминава без жертви. Всичко това изисква високо ниво здрав авантюризъм и колосална издържливост. Необходимо е правилно да се формулират целите, за да могат те да бъдат достигнати и единственото условие е да са реални.

Нека разгледаме целта "Искам да се науча да летя". Тя е достижима, ако се има предвид пилотиране на самолет или управляване на делтапланер. Когато целта е конкретна, много точно тя може да бъде пресъздадена и във въображението.
Още по-добре е щателно да се опише всеки един детайл на желаемата цел, за да може въз основа на това да се получи дълбока и непоколебима увереност в неизбежния успех. После идва ред на сроковете и средствата, необходими за постигането му.
Винаги трябва да се поставя срок, определяйки перспективата на нашите действия.
Преди да започнем, нека отговорим на следните въпроси:
* Какво точно искаме?
* Как да разберем, че сме го постигнали?
* Какви трябва да бъдат нашите усещания?
* Какво може да се види, почувства и чуе?
* Как ще повлияе това върху отношенията ни с другите?
* Кой има интерес да успеем и кой не е заинтересован?
* Кой още се стреми към същата цел?
* Налице ли са необходимите ресурси?

Предприемачът трябва да разполага с готова оптимална стратегия, въпреки че тя често ще се променя в хода на дейността. Подобно на ловеца, който се прицелва в летяща птица. Всъщност той никога не се цели точно в нея, а в определено място пред нея. Този принцип е валиден и при бизнес планирането. Едновременно с това тактическите задачи се свеждат до "тук и сега" и се решава "вероятното бъдеще". Точно на този принцип разчитат предприемачите при работа с ценни книжа, при игра с валутни курсове или при оформяне на венчърни сделки, където печалба се извлича именно от най-доброто отгадаване/предвиждане на бъдещето. Разбира се, не става въпрос за гадаене на кафе, а за максимално точен разчет, основан на аналитично мислене и интуиция.
Няма предприемачество без риск, но този, който владее информацията, владее и пазара. Трудно е да се изчисли вероятността на едно или друго събитие, но да се оцени възможността това да се случи е пожелателно.
Относно форс-мажорните обстоятелства, възможни катаклизми могат да настъпят при природни, криминални или данъчни събития. В такива случаи хората често реагират неадекватно и в стресови ситуации особено внимание заслужава обезпечаването на собствената безопасност.