петък, 27 март 2015 г.

Основание за взаимодействие

"Не от тръни берат смокини и не от къпина късат грозде"

Ако няма първичен документ, няма и стопанска дейност. Според стандартната дефиниция, документът е писмено доказателство за дадено юридическо положение. Като носител на факти, свързани с възникнали събития, чрез него се удостоверява, че тези събития действително са се случили. Многобройните събития обаче често 'претрупват живота като барокова рамка за огледало'.
А това е колкото резонно, толкова и мистично. 
Мистицизмът - ясното разбиране за различните възможности на съществуването - е толкова хулен, че се е превърнал едва ли не в синоним за объркано състояние и погрешна духовност. Затова, в една по-далечна перспектива, способността да се променят радикално предишни състояния е жестока. Добродетели и пороци винаги ще има на везната, но само безпристрастността притежава силата да откъсне индивида от стандартите на социалния живот. Понякога обаче добродетелите биват преследвани до такава степен, че те самите се превръщат в пороци. И такава праволинейност винаги е нехуманна, защото накрая индивидът унищожава сам себе си. 
Можем да оценим даден индивид като изчислим неговия личен ценови индекс. За целта се взема размера на дохода, който той получава. Този доход се дели на проживяните часове между две постъпления. Повечето индивиди живеят от заплата до заплата. Ако приемем за нашия пример минималната работна заплата, установена за страната, то личният ценови индекс на човек, който получава такъв доход, се равнява на 0,5. Индексът е показател за скоростта на постъпленията, а именно - 0,5 лв/час. Наличието на определени навици, както и сумите, получени като подарък, значително повишават този индекс.

сряда, 11 март 2015 г.

Височинен предел

Да представяме фактите по един иносказателен начин не означава да отхвърлим истинската реалност. Защото зад всяка самозаблуда стои една истина. И това е най-жестоката картина на нещата.
Вътрешните нива имат свои юнгиански символи. Душите от кал са лесно различими. Опасните аспекти на личността се проявяват на нивото на формата, където тази уместност многократно може да бъде подлагана на проверка. 
С помощта на дадена формула съзнанието извървява пътя с минимална опасност, тъй като в психиката се проектира определен образ или символ. Например, ако работим с коефициент за рентабилност, ние търсим маржа на чистата печалба, но ако работим с формулата на Изида, ползваме крилата...
Всичко може да се изчисли или изрази, само не трябва да се съмняваме в бъдещето. Обратното означава 'малодушие'. Когато стихнат всички шумове на ниските нива, тогава заговаря духът. Неговата сила не бива да се подценява. Един великолепен пример за нея е този с пàрата, която, впрегната в услуга на знанието, задвижва големи машини, а пусната свободно не може да направи нищо. 
Важно е точно да се различи пределът. Продуктовите мениджъри могат много точно да определят тази граница и да отговорят на въпроса дали е перспективно да се инвестира. На пръв поглед това доста възмущава с изискването за прогнозиране на бъдещето. Добрата новина е, че отговор има. И той се разкрива след обстоен анализ на разходите и ползите. И след оценка на целия възможен потенциал.