петък, 18 март 2011 г.

Public relations


Изразът датира от 1807 г.

Това изкуство се разглежда като разновидност на мениджмънта, защото дейността засяга сферата на ценностите, но, тъй като действителността е винаги по-сложна от теорията, реалните обстоятелства не трябва да се идеализират. Да се играе по правилата, които диктуват обстоятелствата винаги е по-леко, отколкото да направим опит да ги преборим. Всичко това изисква творческо начало и креативно мислене, защото всеки един проект е ексклузивен, а не типов.
PRs засягат имиджа. Той е ключова категория, а не просто модел или конструкция и в никакъв случай не е статичен. Имиджът е нещо, специално измислено, някакъв образ, който създава определено впечатление. Такава е природата на образното възприятие.
Рисувайки даден образ, можем да "затворим" очи за детайлите, които ни пречат или неволно да преувеличим положителните характеристики, за да се получи желаната визия.
Умението да-се-гледа-света-през-розови-очила има своите силни страни, но по принцип сме длъжни да се опираме на реалните факти. Иначе, заемайки се с чиста идеализация, обричаме всичко на провал.
Недостатъци винаги ще има. Зaтова режисурата много помага в случая. Например, една пресконференция можем да я разгледаме като PR-акция (имиджова програма), защото, ако само се информира пресата, това ще е една крайно непрофесионална постановка за целта. Необходими са и достатъчно измерими параметри, тъй като строгият жанр предполага точно разпределяне на ролите...