петък, 24 декември 2010 г.

Attention * Interest * Motive * Desire * Activity


В световната рекламна практика формулата AIMDA служи за определяне на последователността при психологическо въздействие, способно да доведе до желан краен резултат. Първото звено в самия механизъм е привличането на неволно внимание като своеобразен филтър. За пример може да послужи принципът на контраста. По-късно самият текст заставя за прочит докрай. Тук вече се изисква насочено внимание. Това е много важен фактор за ефективната реклама.

Изобразителните форми, които се използват, са по-често срещаните диагонали, триъгълници и елипси, тъй като те се възприемат за динамични.
В процеса на възприятие важно значение има обемът на вниманието като цяло.
Обикновено човек има способността да обхване четири до шест обекта едновременно. При по-малък брой обекти вниманието е по-концентрирано.
Немаловажен щрих в рекламата е наличието на женски образ в нея за по-голяма привлекателност. Един мъж винаги ще обърне внимание на красива жена, но ако тя е много красива, той ще задържи погледа си толкова, колкото позволяват времето и ситуацията в момента.
Жената също задържа погледа си върху друга красива жена, но само за да я сравни със себе си, ако може да заимства нещо от нея и малко да я пообсъди.
След жената, по сила на ефекта, който предизвиква рекламният образ, са децата и животните, последни са мъжете.
Задачата на рекламата е да докаже, че предлага именно това, което може да реши важен житейски проблем. Но, за да има интерес, е необходима база за сравнение. Така изпъкват неоспоримите достойнства на обекта и качествата, които обладава.
Мотивът за избор се определя от потребностите и зависи от това доколко удовлетворени ще са те. Затова на този етап имат силата точните думи.
Желанието започва с движение на невидима стрелка, която указва кои доводи на разсъдъка и подсъзнанието ще се окажат по-силни. Тук е добре да се акцентира върху някои допълнителни сведения. Желанието за придобивка води до действие. В рекламата се използват различни указания, за да подтикнат към това.
Например, "Ако позвъните до една седмица и направите поръчка, то вие печелите допълнителен бонус".
Често рекламите завършват с призиви като: "Не изпускайте своя шанс" или "Вие направихте правилния избор!", които работят в повечето случаи, колкото и банално да звучат.