вторник, 14 декември 2010 г.

Извън изградените стереотипи


Различните ситуации в бизнеса изискват определено поведение и затова е добре да бъдем подготвени. Трябва да сме наясно кой какво очаква от нас. Например, ако някой непознат човек изведнъж започне да ни показва ясно изразен знак на внимание, е редно да се запитаме защо го прави и какво иска. Ако в процес на разговор с него превключим в посока проблемите му, всеки нормален човек с благодарност ще възприеме такъв поврат в дискусията, но притворният отново ще прехвърли беседата върху нас.

Понякога такъв човек може да използва образа на глупак като подчертава всячески колко е некомпетентен и слабо запознат с нещата. Такъв способ приспива бдителността и ловко се използва за користни цели. Така че, ако някой настойчиво ви демонстрира колко е ограничен, по-добре се престорете, че не понасяте такъв мизерен интелект. Истинският глупак ще се обиди, а маскираният радостно ще продължи играта.
За приспиване на бдителността други използват паралелна реалност, създавайки в съзнанието на нищо неподозиращия човек фалшиво пространство. Този илюзорен модел позволява човек да бъде манипулиран на база информационния поток в семантично и психологическо отношение.
За аферистите това е приоритетна задача - да въздействат върху съзнанието на предприемача, да го предразположат към доверие и по-точно към техните съблазнителни оферти. Използват и определени способи за повишаване на мотивацията у жертвата, любов и ревност, благородни мотиви и силни емоции, като първо се опитват да разберат доколко силно е желанието за сключване на сделка.
Според Ларошфуко, човек по-лесно се лъже, ако самият той се стреми да мами и ако искате да се убедите в нечия истина, постарайте се да потвърдите първоначалната информация посредством дублиращи се въпроси. Задавайте ги неочаквано, като че ли внезапно се сещате за нещо и после бързо се връщайте към основната тема. При наличие на лъжа, веднага ще усетите известни паузи в отговорите на хлъзгавите въпроси.
Получената информация е добре да бъде проверена. Самият предприемач трябва едва ли не да се превърне в своеобразен полиграф, за да регистрира множеството физиологични показатели. Стандартният детектор на лъжата обаче не отчита възможната истина, съдържаща се в отговора на поставения въпрос, а степента на моментното вълнение, на което се подлага проверявания човек. Което пък от своя страна по косвен път отчита неговата искреност...