петък, 29 юни 2012 г.

Защо е необходимо да си поставяме цели


От детска възраст не преставаме да мечтаем за определени събития, които искаме да се случат в нашия живот. Записвайки целите си на лист хартия, ние си напомняме да не ги забравим. Записаните цели трябва да бъдат мащабни и реални, за да не ги изгубим, както често това се случва с абстрактните.  Не е нужно да се планира нищо предварително. Самото им записване представлява един своеобразен план със своя собствена последователност. 
Не бива да записваме възникнали проблеми, защото те ще ни отдалечат от желаното - може да се втурнем презглава да ги решаваме и да се замотаем в друг нюанс на постановката. 
Целите трябва да бъдат изключително наши, без да се поддаваме на установени вече стереотипи, а само това, което наистина харесваме и реално искаме да постигнем. Към тях трябва да вървим, без да се обръщаме назад и да не губим време за постигане на чужди цели. Важно е те да бъдат конкретни във времето. По този начин ненужните действия и вещи сами ще изчезнат, защото всички сфери в живота се нуждаят от ясна конкретика. Не бива да отлагаме 'за после' самото изпълнение на целите. Те трябва да зависят само от нас, без да разчитаме на друг да доведе нещата докрай. Затова е необходимо винаги да ги формулираме в сегашно време, тъй като много малко действия изпълняваме целенасочено. Около 96% от действията ни са несъзнателни и ето защо трябва да приучим подсъзнанието да използва този потенциал в наша полза. Поради неговата способност да възприема информация само в настоящето, формулираните цели трябва да звучат по начин все едно вече са достигнати. Използването на позитивна лексика подпомага осъществяването им, защото самото подсъзнание не възприема отрицателната частица 'не'. За съжаление, често това е и причината да постигаме цели с обратен ефект. 
Много важно е целите да не противоречат една на друга, за да се избегне встъпването им в конфликт. Правилното задаване на приоритети позволява да се отдели повече време за постигането на най-важните неща в живота.
Ние по-лесно възприемаме дадена информация, когато тя е придружена с емоционална окраска. По този начин емоционалният плясък, който запомняме, е съвсем различен от непривлекателните рутинни събития.
В допълнение, винаги трябва да се стремим да намираме отговор на въпроса 'Как?' (например, как можем да си позволим нещо). Ако то е прекалено сложно, може да се раздели на няколко етапа за по-лесното му достигане. 
Нека си пожелаем 'На добър път!' в постигането на мечти...