сряда, 29 април 2015 г.

GSNNI EOOHA TTU

Няма нищо погрешно във вселенската хармония, но логиката и удовлетворението не са критерий за истината. Те са само условия. 
Вгледайте се в едно цвете, а после прехвърлете поглед върху разнообразието от цветове в опашката на пауна. Защо ли? Първото е формата, второто - определен модел с роля да предизвика известни желания.
По аналогичен начин можем да се ориентираме в учебно-аналитичната, контролно-ревизионната, одиторската, консултантската, организационно-управленската и нормативно-методическата дейност. Също така можем да се адаптираме и към сродните им активности в управленско-стопанската, финансовата, кредитната, експертно-консултантската, външноикономическата, научно-методическата, правната, научно-педагогическата област, както и към оценката на собствеността и данъчното облагане.

четвъртък, 23 април 2015 г.

Е0 – Е1 = L

Необятната космическа батерия извлича абстрактната същност на живота. Не по случайност получените 10 заповеди отговарят на етиката. Първата е за единството, втората инициира видение лице в лице, третата се отнася до безмълвието, четвъртата е посвещение, петата засяга покорството, шестата казва да не бъдем сурови, седмата повелява да бъдем чисти, осмата - да бъдем силни, деветата - да казваме истината, десетата - да не сме алчни.
Изворът на истината в хоризонтален или вертикален аспект винаги струи в посока, чиято противоположност определя двете страни на една и съща сила.
Това е като формулата на приятелството. Зад привидността на нещата стои вътрешната реалност. И всяка степен от пътя е център на сила, която се разширява и прелива, за да образува следващия център.

сряда, 15 април 2015 г.

Volte-face

Космическото пространство, Луната и другите небесни тела са общо наследство на човечеството.
Всяка една планета се движи в плоскостта на 'еклиптиката' - кръг, прорязващ небесния екватор под ъгъл 23-27°. 
Планетите, които оказват благотворно влияние са Слънцето, Венера, Юпитер и понякога Нептун. Злосторници са Сатурн, Марс, Уран, Плутон. Луната и Меркурий са неутрални. 
Законите на природата не могат да бъдат нарушавани и при противопоставяне всичко страда в съответствие с това. Животът е способен да оцелее единствено при наличие на физическата природа, независимо от философската спекулация. Защото... напълно вероятно е на Слънцето да обитават същества с тела от огън.
Но в природата често се срещат и парадокси. Според силата на аеродинамическите закони, например, земната пчела не може да лети. Тъй като нейните крилца са твърде слаби за такова тежко тяло. Но тя, естествено, не знае това и спокойно лети, без да подозира KAK по този начин противоречи на законите на физиката.
Най-важните въпроси - 'как' и 'защо'. Един мъдър човек е казал, че този, който знае КАК, винаги ще има работа, но онзи, който знае ЗАЩО, винаги ще бъде лидер.
Интересен е процесът, при който се прогнозират нещата. Например, специалистите по продажби измерват производителността на труда според количеството реализирани стоки или с броя обслужени клиенти. С първия метод не може да се измери точно, защото мерните единици са различни. Вторият метод също е неточен, тъй като имаме различни количества, различна средна стойност и различно време за обслужване на един клиент. Затова най-често се използва формулата реализиран стокооборот към брой търговски работници:
ПТ = СО/брой продавачи
Други специалисти, които имат известни познания и по астрология, биха казали, че за добри продажби е нужен силен Юпитер. Дори биха изчислили точно в кои дни да се продава. Но някои мистици изумяват със своите познания. Как и защо ли? Ами защото... то е като това да знаеш, че не Титаник е потънал век назад, а неговият брат-близнак.