петък, 12 ноември 2010 г.

Финансова подкрепа при обучение зад граница (в помощ на тези, които нямат възможност, но искат да учат - сътрудничество, обмен и успешни практики)


Популярно понятие за финансова помощ в академичните среди е "стипендия". Стипендиите са различни видове целеви финансови дотации, отпускат се на база конкретна цел и се предоставят от държавни или частни организации и фондации.

Най-популярни от тях са:
- Грантове за академични програми (Grants)
Пакетът финансира дългосрочно или краткосрочно обучение в определен ВУЗ и покрива необходимите разходи.
- Грантове за научни изследвания (Research Grants)
Предоставят се за срок от няколко месеца и обикновено се присъждат на студенти, които вече работят по определена тема, като даден етап от научната им работа трябва да се проведе в чужбина.
- Грантове за пътувания (Travel Grants)
Необходима е покана за конференция, семинар или стаж от чуждестранен ВУЗ.
- Грантове за малък проект (Small Grants)
Покриват разходите за разработване на нови курсове, провеждане на семинари и закупуване на необходимото оборудване за това.
- Частична стипендия (Financial Aid)
Представлява отстъпка от таксата за обучение и се определя според необходимостта.
- Стипендия за постижения (Scholarship)
Изисква високи резултати от дейността или специални таланти.
- Стипендии за висок академичен успех
Merit Based Scholarship - отпуска се независимо от финансовата нужда
Need Based Scholarship - предоставя се за високи академични резултати и за финансова нужда
Athletic Scholarship - за високи спортни постижения
- Стипендии за научна работа (Fellowship, Assistantship)
Те покриват всички разходи, свързани с обучението.
- Стажантски програми (Internships и Co-operative Programs)
Студентите придобиват практически опит и след приключване на стажа е необходимо да представят писмени доклади. В повечето случаи практиките не са платени.
- Заеми (Loans)
Някои чуждестранни ВУЗ-ове предоставят възможност на студентите да получат заеми. Те трябва да са приети и да имат гарант в съответната държава.


Предоставените стипендии покриват учебната такса и здравната застраховка на кандидати с висок академичен успех, лидерски умения и финансова необходимост. Няма ограничения за гражданството на кандидатите. Те трябва да са завършили бакалавърска степен или да са записани в магистърска програма. Стипендии се отпускат също по социални и икономически съображения.
За забележителни постижения се предоставят допълнителни субсидии. Задължителен е сертификатът, удостоверяващ добро владеене на английски език. Няма ограничения за дисциплините.
Формуляри за кандидатстване могат да бъдат открити в офиса на представителството или уебсайта на съответния университет, а документи се изпращат по пощата директно на посочения адрес. Всички документи трябва да бъдат преведени на английски език. В молбата трябва да се заяви желанието за получаване на стипендия и да се приложи декларация за финансовото състояние на кандидата. Някои учебни заведения изискват и препоръки.
За осъществяване на научни изследвания се изискват: кратко резюме, имена на поръчители и предполагаемите научни изследвания.

Много фондации и организации оказват безвъзмездна финансова помощ. Стипендии предоставят и посолствата на различни държави.


Полезни връзки:

http://www.amc.edu.au/
http://www.anu.edu.au/
http://www.cdu.edu.au/
http://csu.edu.au/
http://deakin.edu.au/
http://flinders.edu.au/
http://www.griffith.edu.au/
http://monash.edu.au/
http://www.qut.edu.au/
http://www.adelaide.edu.au/
http://www.canberra.edu.au/home/
http://www.une.edu.au/
http://www.unsw.edu.au/
http://unisa.edu.au/
http://www.usyd.edu.au/
http://www.uwa.edu.au/
http://www.uni-salzburg.at
http://www.anglia.ac.uk
http://www.oxfordscholarship.com
http://www.bathspa.ac.uk
http://bbk.ac.uk
http://www.britac.ac.uk
http://www.broxtowe.ac.uk
http://www.brunel.ac.uk
http://www.cam.ac.uk
http://cf.ac.uk
http://city.ac.uk/international
http://www.cranfield.ac.uk
http://www.eca.ac.uk
http://www.lancaster.ac.uk
http://www.staffs.ac.uk/international
http://www.tvu.ac.uk
http://ntu.ac.uk
http://abdn.ac.uk
http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
http://www.bath.ac.uk/
http://www.bradford.ac.uk/external/
http://www.bris.ac.uk/
http://www.derby.ac.uk/
http://www.dundee.ac.uk/
http://www.ed.ac.uk/home
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.gla.ac.uk/
http://www2.hull.ac.uk/
http://www.lancs.ac.uk/
http://www.leeds.ac.uk/
http://www2.le.ac.uk/
http://www.manchester.ac.uk/
http://www.shef.ac.uk/
http://www.strath.ac.uk/
http://www.surrey.ac.uk/
http://www.sussex.ac.uk/
http://www.goethe.de
http://www.uni-muenchen.de
http://www.act.edu
http://www.uoa.gr
http://www.dtu.dk
http://www.dankultur.dk
http://www.nuim.ie
http://www.esri.ie
http://www.rcsi.ie
http://www.ucc.ie
http://www.ul.ie
http://portal.uned.es
http://www.chigiana.it
http://www.eui.eu
http://www.auxologico.it
http://www.sturzo.it
http://www.marionegri.it
http://www.banffcentre.ca
http://www.cabotinstitute.com/
http://www.dal.ca/
http://www.mun.ca/
http://www.sfu.ca/
http://www.ualberta.ca/
http://www.ubc.ca/
http://www.uoguelph.ca/
http://www.utoronto.ca/
http://www.business.uvic.ca/
http://www.wusc.ca/
http://www.yorku.ca/
http://www.cmi.no
http://www.fni.no
http://www.nupi.no
http://www.uj.edu.pl
http://www.instituto-camoes.pt
http://www.ceu.hu
http://www.cimo.fi
http://www.aiu.org
http://www.aup.fr
http://www.uco.fr
http://www.ircom-communication.fr
http://www.asser.nl
http://www.frg.eur.nl
http://www.nd.edu
http://www.uu.nl
http://www.sfservis.com
http://www.cerge-ei.cz
http://www.usbsp.com
http://www.satw.ch/
http://www.mapow.aiesecsg.ch/
http://www.lu.se/
http://www.swedishinstitute.org/
http://www.cervantes.es

Консултации за кандидатстване:

Австралийско посолство
1504 София, ул. Тракия 37
тел.: 946 13 34
austcon@mail.orbitel.bg

Посолство на Република Австрия
1000 София, ул. Шипка 4
тел.: 981 17 21, 980 35 73
obsofia@online.bg

Посолство на Кралство Белгия
1000 София, ул. Велчова завера 1
тел.: 988 72 90
embassy@bulgaria.be

Британско посолство
1000 София, ул. Московска 9
тел.: 933 92 22
britembinf@mail.orbitel.bg

Посолство на Германия
1113 София, ул. Фредерик Жолио Кюри 25
тел.: 963 03 00
gemb@vilmat.com

Посолство на Република Гърция
1504 София, Сан Стефано 33
тел.: 946 10 27
grconssof@mbox.contact.bg

Посолство на Кралство Дания
1504 София, бул. Княз Дондуков 54
тел. 980 08 30
sofamb@um.dk

Посолство на Република Ирландия
1000 София, бул. Ал. Стамболийски 55, ет.4
тел. 981 20 94, 981 23 40
sofia@iveagh.gov.ie

Посолство на Кралство Испания
София, ул. Шейново 27
тел.: 943 30 32/34, 943 36 20, 946 12 09
emb.sofia@maec.es

Посолство на Република Италия
София, ул. Шипка 7
тел.: 921 73 00
italdiplsofia@online.bg

Канадско консулство
София, ул. Асен Златаров 11
тел.: 943 37 04
consular@canada-bg.org

Посолство на Кралство Норвегия
1000 София, бул. Княз Ал. Дондуков 54Б
тел.: 92 11 95, 981 11 06
emb.sofia@mfa.no

Посолство на Република Полша
1000 София, ул. Хан Крум 46
тел.: 987 26 10, 981 85 45
polconsul@vip.bg

Посолство на Република Португалия
София, ул. Ивац Войвода 6
тел.: 943 36 67
ebul@mail.telepac.pt

Посолство на Република Унгария
София, ул. 6-ти септември 57
тел.: 963 11 35
embassy.sof@kum.hu

Посолство на Република Финландия
1504 София, ул. Кракра 16, ет.4
тел.: 942 49 10
sanomat.sof@formin.fi

Консулство на Република Франция
1504 София, ул. Оборище 21А
тел.: 946 13 81/84
info@honoraryconsul.bg

Посолство на Кралство Холандия
1504 София, ул. Оборище 15
тел.: 81 60 300
info@netherlandsembassy.bg

Посолство на Република Чехия
1504 София, ул. Янко Сакъзов 9
тел. 946 11 10
sofia@embassy.mzv.cz

Посолство на Конфедерация Швейцария
1504 София, ул. Шипка 33
тел.: 942 01 00
vertretung@sof.rep.admin.ch

Посолство на Кралство Швеция
София, ул. Алфред Нобел 4
тел.: 971 24 31, 930 19 60
ambassaden.sofia@foreign.ministry.se