понеделник, 21 март 2016 г.

Псевдопамет

Сънищата символизират безсъзнателните потребности на хората. Причината за съня е събраният в кръвта хипнотоксин. Изумително е, че много решения са открити по време на сън. Като химическата структура на бензола, например. 
В съня обаче може да се види само това, което е било преживяно. Тъй като сънотворните лекарства нарушават нормалната му структура, във фаза на парадоксален сън спящият преживява собствените си страхове. 
Отговори на определени въпроси не могат да се получат от нищото или по интуиция. Необходими са данни. Анализът на коефициентите проучва задълбочено информацията. Във връзка с това е важно да се тълкуват правилно числата.