четвъртък, 27 декември 2012 г.

Programming reason


Честита Коледа! Здрава и успешна Нова 2013 година!

Хлъзгавата почва на социалните технологии изисква твърд ориентир. Всичко започва с някакво деликатно и подвижно определение. Така хармоничните взаимоотношения са последствия от една достатъчно добра информираност и пределно свеж патос. Те превръщат в поетично и красиво приемливо взаиморазбиране комуникативното пространство, обединяващо частните и обществени интереси. Двустранното общуване пред очите на таргет-групи често поражда своеобразни констатации, парадокси, промени или неуместни информационни атаки, ако не бъде правилно разбран контекстът. 
Непреводимата игра на думи дръзко изненадва не заради самата интрига, а вследствие на обективната ситуация. Но има дузина решения за изход от критични състояния. Можем да използваме едно от тях:

* аристократичен отговор
* мълчалив отказ
* юридически блок
* ответно обвинение
* странични субекти
* упорна борба
* опасна работа
* непреодолими обстоятелства
* не падай духом
* изискано жертвоприношение
* информационно самоубийство
* още един шанс


В първия случай е достатъчно да не даваме обяснения или да се извиняваме. Репутацията се запазва.
Когато говорим по-малко или мълчим, рано или късно някоя новост отвлича вниманието от нас, въпреки че това може да продължи доста дълго. В резултат понасяме минимален ущърб на репутацията.
При юридическия блок действа определена съдебна забрана при използване на дадена информация, тъй като тя може да окаже негативно влияние. 
Ответното обвинение до някаква степен може да не бъде признато или всичко да бъде отречено. В такъв случай трябва да смекчим позицията.
Ако в кризисната ситуация са причастни и други лица, то те могат да послужат като съответен предлог. Обикновено това се прави, за да се спечели време.
Борбата полага усилия за опровержение на отправеното обвинение. Това изисква известни разходи. По този начин съперникът няма изглед да продължи дълго атаката. 
При извършване на работа, която е твърде опасна, се случват доста аварии. Постоянната поддръжка и мерките за безопасност могат да отклонят неприятностите още в зародиш. 
Лошото стечение на обстоятелствата или стихийните бедствия въздействат като непреодолими сили.
Навременното неутрализиране на последствията от кризисната ситуация има възможност да получи справедлива компенсация. Никога не падай духом!
Жертвоприношението изисква бързо и шумно наказание. 
Информационното самоубийство като радикална стратегия може да се използва за прехвърляне на капитали в друга сфера.
Изключителната и единствена възможност за още един шанс демонстрира реална грижа и гарантира необходимите преобразувания за предпазване от подобни бъдещи случаи.