четвъртък, 27 декември 2012 г.

Programming reason


Честита Коледа! Здрава и успешна Нова 2013 година!

Хлъзгавата почва на социалните технологии изисква твърд ориентир. Всичко започва с някакво деликатно и подвижно определение. Така хармоничните взаимоотношения са последствия от една достатъчно добра информираност и пределно свеж патос. Те превръщат в поетично и красиво приемливо взаиморазбиране комуникативното пространство, обединяващо частните и обществени интереси. Двустранното общуване пред очите на таргет-групи често поражда своеобразни констатации, парадокси, промени или неуместни информационни атаки, ако не бъде правилно разбран контекстът. 
Непреводимата игра на думи дръзко изненадва не заради самата интрига, а вследствие на обективната ситуация. Но има дузина решения за изход от критични състояния. Можем да използваме едно от тях:

* аристократичен отговор
* мълчалив отказ
* юридически блок
* ответно обвинение
* странични субекти
* упорна борба
* опасна работа
* непреодолими обстоятелства
* не падай духом
* изискано жертвоприношение
* информационно самоубийство
* още един шанс


В първия случай е достатъчно да не даваме обяснения или да се извиняваме. Репутацията се запазва.
Когато говорим по-малко или мълчим, рано или късно някоя новост отвлича вниманието от нас, въпреки че това може да продължи доста дълго. В резултат понасяме минимален ущърб на репутацията.
При юридическия блок действа определена съдебна забрана при използване на дадена информация, тъй като тя може да окаже негативно влияние. 
Ответното обвинение до някаква степен може да не бъде признато или всичко да бъде отречено. В такъв случай трябва да смекчим позицията.
Ако в кризисната ситуация са причастни и други лица, то те могат да послужат като съответен предлог. Обикновено това се прави, за да се спечели време.
Борбата полага усилия за опровержение на отправеното обвинение. Това изисква известни разходи. По този начин съперникът няма изглед да продължи дълго атаката. 
При извършване на работа, която е твърде опасна, се случват доста аварии. Постоянната поддръжка и мерките за безопасност могат да отклонят неприятностите още в зародиш. 
Лошото стечение на обстоятелствата или стихийните бедствия въздействат като непреодолими сили.
Навременното неутрализиране на последствията от кризисната ситуация има възможност да получи справедлива компенсация. Никога не падай духом!
Жертвоприношението изисква бързо и шумно наказание. 
Информационното самоубийство като радикална стратегия може да се използва за прехвърляне на капитали в друга сфера.
Изключителната и единствена възможност за още един шанс демонстрира реална грижа и гарантира необходимите преобразувания за предпазване от подобни бъдещи случаи.


събота, 18 август 2012 г.

Prevention is better than cure


Понякога често си мислим колко е несправедлив светът. Защото, ако сме постигнали нещо с упорен труд, във всеки един момент има опасност да го изгубим. Неслучайно много хора търсят гаранции и прибягват до застраховaтелните услуги, за да получат сигурност. Такъв човек най-много се нуждае от вдъхновение.
Истината е, че никой никога не ни е обещавал щастие. Заради нашите преживявания светът няма да се измени. А и всеки живее според разбиранията си. Например, котаракът ми няма да започне да живее така, както аз изисквам от него.
Нещо се случва, когато то трябва да се прояви в живота ни. Ако възприемем всичко като даденост, ние ще приемем хората каквито са, без да се опитваме да ги променим. Когато някой постъпва спрямо нашите очаквания, то той има достатъчно основателна причина да го стори. Въпреки своите слабости и глупости, на човек ще му е чуждо желанието за отмъщение, ако зачеркне думата 'предателство'. Остави ли ни някой в беда, това означава, че този човек вижда всичко по съвсем различен начин.
Но никой не е съвършен. Разплакваме близки и приятели, допускайки грешки, вместо да бъдем силни и да преодолеем нещата заедно. Вместо да бъдем творци, ние се оприличаваме на жертви. А е много лесно да полетим. Има едно изкуство, което дава крила - умението да говориш...
Ораторското изкуство е необходимо на тези, които искат да бъдат ръководители. Това е умението да се влияе чрез подходящи инструменти върху аудиторията. Най-важната тема е запазването на здравето, следвана от човешките взаимоотношения.  Но, тъй като това са много деликатни теми, е нужно време, за да бъде убеден някой в нечия гледна точка и да се присъедини към определена кауза. На доверие.
Инженери и счетоводители ще се търсят винаги, но човек, който притежава технически знания плюс талант да изразява своите идеи, да завоюва вниманието на тълпата и да възбуди в нея ентусиазъм - ето това е 'Ч'овек с предназначение! 
Всеки индивид живее според пределите на своите възможности. Удивителна е бързината, с която забравяме. Имаме на разположение няколко водещи принципа, които могат да станат привични и безсъзнателни, благодарение на теорията и практиката. 
В бизнеса тези отношения са същите. Работи се предимно с информация. Никой вече не се опитва да продаде нещо на другия. Вместо това се разказват истории за семействата, предава се личен опит, придобиват се нови контакти и т.н.
Времето, когато отговаряхме на въпроси, е забравено. Те са остарял метод за проверка. С пари човек не може да си купи щастие или любов, но пък е хубаво да се види какво могат да правят числата.
Счетоводната нумерология в съчетание с фън шуй в бизнеса едва прохождат. Вместо да се чудите кои са задължителните реквизити на един първичен счетоводен документ или дали да издадете фискален бон за плащане на услуга чрез дебитна карта, по-добре се замислете за акцента на получената информация и как можете да се възползвате от нея...

петък, 6 юли 2012 г.

Да запазим новите и да поправяме старите неща


Когато нещо ново навлезе в живота ни, трябва да го приемем спокойно и да му отделим нужното внимание. Защото малко време ще е ново. Много от нас желаят просто да го съгласуват със старото. Но миналото стои като бариера на пътя на бъдещето. Фокусирани върху миналото, ние не можем да създадем нещо значимо и в резултат получаваме само една жалка имитация. В нея липсва творчество. 
На новото често не му разрешават да бъде наистина ново, а го принуждават да се нагажда към старото. Но старите неща се ремонтират. Рано или късно всяко нещо започва да се нуждае от актуализация.
Така, както религиите са склонни да се фокусират върху външните форми, забравяйки за идеите, залегнали в тях, по същия начин старите неща влияят върху нас. Резултатът е сляпа игра на действия и ритуали, лишени от съдържание, съществувало някога. Не трябва да пренебрегваме ритуалите, но да възвърнем изгубения им смисъл. Спомнете си как сме губили нещо ново, за да запазим старото, само защото то съществува! Как сме се смирявали, в името на утвърдените неща толкова много пъти, само защото те са някаква традиция или даденост, макар от тях да е останала само една обвивка...

сряда, 4 юли 2012 г.

Как да възприемаме действителността


Отличните навици и знанията не костват усилията ни, ако не сме в състояние да видим общата картина. Трябва да изберем посоката, нишата, в която ще се развиваме и да определим действията си в перспектива. 
В живота ни често настъпват неочаквани събития. Например, ако случайно ни попадне карта на заровено съкровище как бихме постъпили с нея, след като не е наша. Някои машинално ще я вземат със себе си, а други ще я прекопират и ще върнат истинската на мястото, трети - ще я запомнят...
Повечето хора притежават качеството 'съвест'. При някои се срещат остатъци от нея, при други тя липсва. Подводният камък в случая е, че никой не е в състояние предварително да оцени адекватно собствения резултат, дори при безупречно начало.
Някои разочарования идват от получената некачествена информация и ги отчитаме като загуба на време и средства. Затова най-добър вариант е да предлагаме част от нещо качествено безплатно. Например, след създаването си един софтуер преминава през бета тестиране. Разработчикът събира мнения от потребителите и подобрява програмата, която може да се измени до неузнаваемост, в сравнение с пробната версия. Важно е да запомним, че идеал се достига с всеки нов опит. Отначало човек трябва да излезе от минуса, да преодолее прехода към нулата и да се концентрира върху достигането на плюса.
Хората са свикнали да видят, преди да повярват и да пипнат, за да усетят. Според тях, ако нещо не може да се види и усети, то значи не съществува (подсъзнанието го игнорира). Позната критична ситуация. 
В такъв случай е по-добре да се позовем на моментите... те са като дизайна. Най-добрият е акуратният и по възможност минималистичен. Загатва по вълнуващ начин основния въпрос, като дава възможност да открием отговор или решение на проблема в подходящ изискан контент. 

петък, 29 юни 2012 г.

Защо е необходимо да си поставяме цели


От детска възраст не преставаме да мечтаем за определени събития, които искаме да се случат в нашия живот. Записвайки целите си на лист хартия, ние си напомняме да не ги забравим. Записаните цели трябва да бъдат мащабни и реални, за да не ги изгубим, както често това се случва с абстрактните.  Не е нужно да се планира нищо предварително. Самото им записване представлява един своеобразен план със своя собствена последователност. 
Не бива да записваме възникнали проблеми, защото те ще ни отдалечат от желаното - може да се втурнем презглава да ги решаваме и да се замотаем в друг нюанс на постановката. 
Целите трябва да бъдат изключително наши, без да се поддаваме на установени вече стереотипи, а само това, което наистина харесваме и реално искаме да постигнем. Към тях трябва да вървим, без да се обръщаме назад и да не губим време за постигане на чужди цели. Важно е те да бъдат конкретни във времето. По този начин ненужните действия и вещи сами ще изчезнат, защото всички сфери в живота се нуждаят от ясна конкретика. Не бива да отлагаме 'за после' самото изпълнение на целите. Те трябва да зависят само от нас, без да разчитаме на друг да доведе нещата докрай. Затова е необходимо винаги да ги формулираме в сегашно време, тъй като много малко действия изпълняваме целенасочено. Около 96% от действията ни са несъзнателни и ето защо трябва да приучим подсъзнанието да използва този потенциал в наша полза. Поради неговата способност да възприема информация само в настоящето, формулираните цели трябва да звучат по начин все едно вече са достигнати. Използването на позитивна лексика подпомага осъществяването им, защото самото подсъзнание не възприема отрицателната частица 'не'. За съжаление, често това е и причината да постигаме цели с обратен ефект. 
Много важно е целите да не противоречат една на друга, за да се избегне встъпването им в конфликт. Правилното задаване на приоритети позволява да се отдели повече време за постигането на най-важните неща в живота.
Ние по-лесно възприемаме дадена информация, когато тя е придружена с емоционална окраска. По този начин емоционалният плясък, който запомняме, е съвсем различен от непривлекателните рутинни събития.
В допълнение, винаги трябва да се стремим да намираме отговор на въпроса 'Как?' (например, как можем да си позволим нещо). Ако то е прекалено сложно, може да се раздели на няколко етапа за по-лесното му достигане. 
Нека си пожелаем 'На добър път!' в постигането на мечти...

четвъртък, 26 януари 2012 г.

Управление на творчеството


Задължителните показатели за всяка делова дейност са производителност, ефективност и контрол. Те биха могли успешно да се съчетаят с творчеството. Самото то има три важни страни: професионален опит, способност да се мисли гъвкаво и с въображение, мотивация. За да се приеме за творческа една идея, тя задължително трябва да е подходяща - полезна и приложима. Например, в счетоводството творчеството е недопустимо. Но то има място в маркетинга.
Често човек се откъсва за малко от сложен проблем и работи върху нещо друго, а след това отново се връща върху него със свежа перспектива. Това е период на т. нар. "инкубация". 
Професионалният опит и творческото мислене са природните ресурси на всеки индивид, а мотивацията определя какво ще прави той.  Тя може да е наложена отвън или да е вътрешно присъща. С наложената отвън мотивация (морков или тояга) хората се чувстват подкупени или контролирани. Вътрешната мотивация се определя от страстта и интереса. Ще сме вътрешно мотивирани, когато предизвикателството е лично...

сряда, 25 януари 2012 г.

Ако... сме убедени в желанотоВсяко решение подлага нещата на преоценка и е необходимо да се определят бъдещите действия, ясно и хладнокръвно да се преосмислят перспективите и възможните варианти. Обикновено проектите са структурирани по начин, който гарантира подкрепа за тях и затова те няма да имат стойност, ако не бъдат завършени. Новите инициативи са по-скоро успешни, а нагласата за предприетите действия е по-неясна - информацията може да бъде интерпретирана по различен начин.
Всеки следва определен тип поведение, ако то се одобрява от околните, но ако бива наказван за това, го прекратява. Ако нещо съответства на убежденията ни, трябва да виждаме и някакви потвърждения на своите предпочитания.
След като сме се ангажирали с проекта, вътрешната потребност от самозащита се старае да докаже, че той ще бъде успешен. Този ефект на самозащита разглежда позитивно възможностите, когато реално е била понесена загуба преди това, но тези, които са имали успешни проекти, съвсем не са готови, защото не изпитват потребност да се защитават за свои предишни грешки. Затова, когато някой се идентифицира с даден проект, той е напълно принуден да защитава рисковите действия. Дори би могъл да получи подкрепа от независими обвързани среди.
Понякога, когато разумната точка за оттегляне е пропусната, се счита за нормално да се продължава напред. Решения винаги съществуват. Стартирането на проект изисква голям ентусиазъм, усилия и страст. Важно е да се отчита правилно началото на ескалацията...

понеделник, 23 януари 2012 г.

Серумът на истината

Днес времето е по-ценно от парите, а хазартните начинания рядко дават добър резултат. В начална фаза е много трудно да бъдат променени бюджетните прогнози и да се избегне преразхода на средства. При стартиращите рискови проекти не се очаква възвращаемост през първите 5 г. и много често тя дори е отрицателна. Трябва да се има предвид, че разходите в един новаторски проект се базират само на предположения, като най-често се използват данни от предварително направени проучвания и към тях се добавя инфлационен индекс. Това е така, защото детайлното планиране е скъпоструващ процес. Пропуска се и проучването за наличие на съвместимост между първоначалния проект и местната среда и се съкращават точно тези разходи, които са били подценени при изготвянето на бюджета. За съжаление, това се открива по време на симулативните тествания. Някои проекти следват подхода на линейната логика, а други разполагат с програми за непредвидени обстоятелства. Затова е препоръчително да се ангажира силен външен екип, добре запознат с етапите на работа. Магията на технологиите и потребността от нещо ново мотивират участниците в проекта, а обсебващият ентусиазъм върши чудеса. Така често биват съкращавани сроковете при някои разработки, но най-добрата мярка за оценка на един успех е 32 месеца, като времето за развитие включва още 12 месеца.

петък, 20 януари 2012 г.

Инициативи с бърз резултат

Представляват миниатюрни версии на поставените цели. Обикновено в процеса на планиране все нещо се изпуска и затова е необходимо да се предвидят повече детайли и да се определят насоки за работа. Въпреки че съществува риск от бяло поле, той е преодолим, ако се използва не традиционния подход за хоризонтално разписан график, а серия от мини проекти с вертикална ориентация. Това е така, защото на практика вертикалният разрез свързва участниците в процеса и по този начин има възможност да се коригира бялото поле в проектния план. Лесно е да се добави допълнително хоризонтално направление – маркетинг на определени услуги, например. Кратката времева рамка налага извършването на спешни задачи, без разминавания във времето. Творческа треска се наблюдава още в самото начало на инициативите. Успехът се обвързва с ползите. Всеки един проект крие доста рискове и се изисква известно откривателство за постигане на определени резултати. Всички инициативи в портфейла трябва да осигуряват относително нискорискови инвестиции, когато се прави опит за постигане на сложни цели в непредвидима среда.