понеделник, 17 август 2015 г.

Организационна система

Всяка една прогноза се базира на определени данни и може да доведе прогнозираната ситуация до подсилване на развитието. Ако се предскаже повишаване на цените, всички ще започнат да търсят повече при по-ниски цени и по този начин ще се предизвика инфлация. Ако се предскаже увеличаване на безработицата, работодателите ще започнат да пестят повече средства.
Много учени по икономика се опитват да отговорят на въпроса как се получава стопанският възход и упадък. Създадени са 200 теории, включващи и тези за кризите.
Чрез фискалната политика (политика на постъпления и разходи на държавата) се управлява конюнктурата. Но правителствата често си служат с психологически въздействия. Те включват апели за въздържане или разпространяване на оптимистични прогнози. Kогато държавата се обремени с дългове, се прилага политика на дефицита. Антициклична фискална политика държавата провежда с цел повишаване на данъците и ограничаване на разходите, с което се избягва 'презагряването' на конюнктурата в подем. При спад в конюнктурата данъците се намаляват и се увеличават разходите.
Най-важните цели обаче се постигат с помощта на магически квадрат: стабилност на нивото на цените, пълна заетост, външноикономическо равновесие, непрекъснат и съобразен икономически растеж.