сряда, 15 юли 2015 г.

Конюнктурно развитие

Според хелиополската система името 'Атум' произлиза от корен, който означава едновременно 'да не бъдеш' и 'да бъдеш напълно', което съответства на двойствеността на нещата...
Икономиката се движи на вълни. Те обаче не са следствие от една-единствена причина. Предпоставките за това са много, но тези движения са резултат преди всичко от липсата на планиране от страна на стопанските субекти. Така че отделните планове, по правило, не съответстват на общото цяло.
Върху конюнктурното развитие на икономиката оказват влияние:
1) Държавата, която е в състояние да повиши заетостта и приходите. Тя е тази, която може да улесни подема в конюнктурата чрез повишаване на емисиите, което по този начин повишава общото търсене на стоки и инвестиции.
2) Централната банка - увеличаване количеството на парите финансира допълнителното търсене на инвестиции и на стоки за потребление. В същото време може да се намали цената на лихвата.
3) Предприятията - взимат решения за използване на инвестициите. Но тези решения зависят от доверието в бъдещата стопанска политика на правителството и централната банка. 
4) Социалните организации - влияят върху действителната ситуация за печалба на предприятията.
5) Домакинствата - влияят ограничено върху производствените решения (тъй като предприятията се опитват да управляват потреблението с помощта на модерни маркетингови мерки), въпреки това упражняват влияние когато се увеличава потреблението (тогава най-напред се повишава заетостта в индустрията на стоки за потребление, търсенето на инвестиции се засилва и се постига ефект на мултиплициране).
6) Чуждите страни - разширяването на износа допринася за оживяване на конюнктурата.
При всяко безпристрастно коригиране, което се прави, първо се свалят и отстраняват въпросните аспекти, а след това се заменят с правилно подреждане в приложението.