четвъртък, 26 януари 2012 г.

Управление на творчеството


Задължителните показатели за всяка делова дейност са производителност, ефективност и контрол. Те биха могли успешно да се съчетаят с творчеството. Самото то има три важни страни: професионален опит, способност да се мисли гъвкаво и с въображение, мотивация. За да се приеме за творческа една идея, тя задължително трябва да е подходяща - полезна и приложима. Например, в счетоводството творчеството е недопустимо. Но то има място в маркетинга.
Често човек се откъсва за малко от сложен проблем и работи върху нещо друго, а след това отново се връща върху него със свежа перспектива. Това е период на т. нар. "инкубация". 
Професионалният опит и творческото мислене са природните ресурси на всеки индивид, а мотивацията определя какво ще прави той.  Тя може да е наложена отвън или да е вътрешно присъща. С наложената отвън мотивация (морков или тояга) хората се чувстват подкупени или контролирани. Вътрешната мотивация се определя от страстта и интереса. Ще сме вътрешно мотивирани, когато предизвикателството е лично...

сряда, 25 януари 2012 г.

Ако... сме убедени в желанотоВсяко решение подлага нещата на преоценка и е необходимо да се определят бъдещите действия, ясно и хладнокръвно да се преосмислят перспективите и възможните варианти. Обикновено проектите са структурирани по начин, който гарантира подкрепа за тях и затова те няма да имат стойност, ако не бъдат завършени. Новите инициативи са по-скоро успешни, а нагласата за предприетите действия е по-неясна - информацията може да бъде интерпретирана по различен начин.
Всеки следва определен тип поведение, ако то се одобрява от околните, но ако бива наказван за това, го прекратява. Ако нещо съответства на убежденията ни, трябва да виждаме и някакви потвърждения на своите предпочитания.
След като сме се ангажирали с проекта, вътрешната потребност от самозащита се старае да докаже, че той ще бъде успешен. Този ефект на самозащита разглежда позитивно възможностите, когато реално е била понесена загуба преди това, но тези, които са имали успешни проекти, съвсем не са готови, защото не изпитват потребност да се защитават за свои предишни грешки. Затова, когато някой се идентифицира с даден проект, той е напълно принуден да защитава рисковите действия. Дори би могъл да получи подкрепа от независими обвързани среди.
Понякога, когато разумната точка за оттегляне е пропусната, се счита за нормално да се продължава напред. Решения винаги съществуват. Стартирането на проект изисква голям ентусиазъм, усилия и страст. Важно е да се отчита правилно началото на ескалацията...

понеделник, 23 януари 2012 г.

Серумът на истината

Днес времето е по-ценно от парите, а хазартните начинания рядко дават добър резултат. В начална фаза е много трудно да бъдат променени бюджетните прогнози и да се избегне преразхода на средства. При стартиращите рискови проекти не се очаква възвращаемост през първите 5 г. и много често тя дори е отрицателна. Трябва да се има предвид, че разходите в един новаторски проект се базират само на предположения, като най-често се използват данни от предварително направени проучвания и към тях се добавя инфлационен индекс. Това е така, защото детайлното планиране е скъпоструващ процес. Пропуска се и проучването за наличие на съвместимост между първоначалния проект и местната среда и се съкращават точно тези разходи, които са били подценени при изготвянето на бюджета. За съжаление, това се открива по време на симулативните тествания. Някои проекти следват подхода на линейната логика, а други разполагат с програми за непредвидени обстоятелства. Затова е препоръчително да се ангажира силен външен екип, добре запознат с етапите на работа. Магията на технологиите и потребността от нещо ново мотивират участниците в проекта, а обсебващият ентусиазъм върши чудеса. Така често биват съкращавани сроковете при някои разработки, но най-добрата мярка за оценка на един успех е 32 месеца, като времето за развитие включва още 12 месеца.

петък, 20 януари 2012 г.

Инициативи с бърз резултат

Представляват миниатюрни версии на поставените цели. Обикновено в процеса на планиране все нещо се изпуска и затова е необходимо да се предвидят повече детайли и да се определят насоки за работа. Въпреки че съществува риск от бяло поле, той е преодолим, ако се използва не традиционния подход за хоризонтално разписан график, а серия от мини проекти с вертикална ориентация. Това е така, защото на практика вертикалният разрез свързва участниците в процеса и по този начин има възможност да се коригира бялото поле в проектния план. Лесно е да се добави допълнително хоризонтално направление – маркетинг на определени услуги, например. Кратката времева рамка налага извършването на спешни задачи, без разминавания във времето. Творческа треска се наблюдава още в самото начало на инициативите. Успехът се обвързва с ползите. Всеки един проект крие доста рискове и се изисква известно откривателство за постигане на определени резултати. Всички инициативи в портфейла трябва да осигуряват относително нискорискови инвестиции, когато се прави опит за постигане на сложни цели в непредвидима среда.