вторник, 22 октомври 2013 г.

Не изневерявайте на своя стил!

От години насам продажбите на каквото и да е постоянно намаляват и промоционалните предложения вече не вършат толкова добра работа. А когато пазарът достигне своето дъно, няма накъде вече да се пада. И това е хубавото. Но само толкова! В друг случай, ако се окаже, че това е скрит спад, то той може лесно да бъде... възстановен/компенсиран. 
Какво би могло да  предизвика оперативно (не финансово!) раздвижване на пазара? Например, ако няма откъде да се купува по-изгодно качество, дали тогава клиентите са гарантирани? А може би в допълнение те трябва да получат и добра идея/инструкция, която да бъде приложена веднага? Но каква трябва да бъде тя? Сама по себе си добрата идея представлява мощен ускорител, особено ако е съставена от няколко отделни добре премислени хрумки. Например: дизайн>история>смисъл, дезинформация>история>игра или история> симфония>емпатия... 
Тъжното е, че нито една идея не може да бъде защитена, защото не попада под юрисдикцията на авторското право. За целта тя трябва да бъде развита поне до проект, за да се ползва от това право. Във всеки случай една алтернативна и вдъхновяваща гледна точка може да генерира изцяло ново мислене.