вторник, 19 ноември 2013 г.

Инвестиция в бъдещето

Всяка една подкрепа, колкото и малка да е тя, може да постигне значими промени в качеството на живот, ако се оползотвори правилно. Тогава развитието набира скорост, възвръщат се позабравени ценности, появяват се силно човешки каузи като здрава основа, на която може да се стъпи. Прагматични и интересни теми стимулират участниците да вярват в себе си. Ценните знания и умения, придобити по време на обучения и мултиплицирането на добри практики са основен компонент за успешно развитие.