петък, 11 октомври 2013 г.

Символи за произхода на стоката

Международната организация за номериране на артикулите е създадена през 1977 г. в Брюксел. По нейния стандарт кодира цял свят (без САЩ и Канада). В България националната организация за номериране на артикулите е БТПП.

Производителите подават молба, представят копие за регистрация на фирмата, а също така удостоверение за внесени данъци и получават идентификационен номер. 
Първите цифри указват държавата на производителя, а следващите четири - фирмата. Производителят сам определя последните 5 цифри.
За транспортни опаковки се използва 14-знаков код.