сряда, 16 август 2017 г.

Икономическа политика

Стопанските възможности винаги са взаимосвързани с обществените въпроси. И подсферите на обществото са преплетени помежду си по толкова много линии, че не могат да бъдат обособени в достатъчна степен, тъй като те се проникват взаимно и оказват многопосочно действие.

Създадените от обществото организации, които се занимават със задоволяване на различните потребности на хората, всъщност са икономически институции. В зависимост от степента на икономическата задоволеност, при едно определено техническо равнище, икономически растеж е възможен само в резултат на положителни нови инвестиции.

Трите основни икономически цели на обществената политика са:

1) стабилност на ценово равнище
2) пълна заетост
3) външноикономическо равновесие

Това е т.нар. магически триъгълник, където възникват три 'полета на напрежение'. Ако към този триъгълник обаче прибавим

4) планиран икономически растеж,

то тези полета са вече шест, а триъгълникът се трансформира в магически квадрат.

С добавяне на още две цели:

5) желание за по-добро разпределение на доходите
6) съхраняване на здравословна околна среда,

четириъгълникът ще придобие форма на шестоъгълник, а полетата на напрежение ще станат 15.

За да се появи обаче хармония между целите, две или повече цели на стопанската политика трябва да бъдат постигнати едновременно.