понеделник, 15 юни 2015 г.

Икономика на споделянето

Видимият образ разчита на емоционалността, а даден символ е само елемент от неговото многообразие. Запленени от емоционалния заряд, ние често оставяме на заден план художествената му стойност. 
Новата 'икономика на споделянето' вече се състезава с традиционния бизнес модел. Най-важните теми са тези за здравето и човешките взаимоотношения.
И точно по време на криза това е начин мнозина да увеличат дохода си, да спестят средства или да открият решение на даден проблем. 
Много фирмени сливания и придобивания носят добри парични постъпления на своите собственици и адвокати. Някои фалити също. Мениджмънт консултантите по преструктурирането на компании и счетоводителите получават немалко възнаграждения, както и висококвалифицираните специалисти, изпълняващи спорадични поръчки.
Но бъдещето е на онези компании, чиито мрежи са организирани около клиентите и предоставящи им уеб базиран софтуер за управление. 
Светът се "движи" в цикли от по 18 години. Тези цикли влияят върху разпределението на ресурсите. А в основата на този нов модел на споделяне е възможността за получаване на персонализирана услуга на много по-ниска цена. 
Знаем, че доходът на глава от населението често се използва като мярка за заетостта, респ. за растежа на икономиката ни.
Ако правителството планира определен годишен стопански ръст от 5%, а целта се окаже непостижима, то в следващ момент ще бъдат стимулирани инвестициите посредством субсидии, данъчни облекчения или обществени поръчки. Но ако правителството планира ограничаване на темповете на нарастване на частното потребление с 6% и в края на отчетния период този процент се окаже завишен, ще се повишат данъците върху заплатите и доходите или ще се увеличи лихвеният процент върху спестяванията, за да се постигне баланс и планираната цел да бъде достигната.
При непрекъснато повишаване на цените може да се засегнат някои функции на платежните средства. Затова се предпочитат книжа, които във всеки един момент могат да бъдат преобразувани в банкноти.
Как 1$ се превръща в 1 000 000$? Това е възможно, ако се инвестира по числовия ред на Фибоначи. Същите числа са и отличен спестовен план. За тази цел може да се ползва и редицата на Лукас, а може да изберете и друга каква да е прогресия, чрез която се проявява златното сечение.