понеделник, 11 май 2015 г.

Поток на съзнанието

Съществува модел, който изпитва силата да се проумяват неща, които остават недостъпни за човешкия разум. Затова истинността на знанието се крепи върху непоколебима вяра. Логиката и езикът са аблативни.
Скритите послания се усещат, без необходимост от доказателства и тълкуване. Те са начин за преценка от позицията на личното преживяване. 
Историята не може да се пренапише. Нейното приложение е да разкрива реалността такава, каквато е видяна, преживяна и запомнена, също и да предотвратява съставянето на всякакво погрешно мнение.  Защото не бива да се ръководим от преписа на преписа на самия препис. 
Изследванията в Лабораторията на Живота са напълно логични и често твърде абстрактни. Така че в крайна сметка се постига състояние на чиста случайност. Нелепо е да мислим, например, че магарешкият бодил лекува бодежи по тялото.
Истините, недостижими за ума, могат да бъдат приети само с вяра. Но подобно Откровение се нуждае от рационален начин на представяне. Това се извършва с помощта на аналогии, алегории, символи.
Важно е да помним, че практиката не се ограничава от теорията, а извличаме теорията от градината на практическия опит. Чрез него можем да узнаем, например, какво се случва с тези активи, които имат нулева балансова стойност, но продължават все още да работят.