четвъртък, 18 юли 2013 г.

Доколко са реални гаранциите?

Има фирми, които освен стандартната гаранция за своя продукт, предоставят и допълнителна. Нещо, което никой никога не би гарантирал. Затова тези гаранции са доста привлекателни. Като добър пример може да послужи рекламна оферта на туристическа агенция, която предоставя гаранция за хубаво време. В рекламните брошури се указва, че за всеки ден, в който температурата на въздуха се понижи под обозначената за деня, клиентът ще получи обратно част от парите си за почивката, която е платил. При това заложеният праг на температурата е указан в рамките на комфортния предел. Къде е уловката? 
Офертата неимоверно привлича вниманието и предоставя на клиента възможност по-подробно да я изучи. Това е силна реклама. От друга страна, такава реклама позволява по-лесно приемане на решение за покупка. И дори ако се наложи фирмата да плати обещаната част от парите за всеки ден от почивката, което се случва абсолютно рядко, то това няма да бъде кой знае колко голяма загуба, а клиентът ще остане удовлетворен, че е спестил средства. Това може да бъде подкрепено с предложение за ползване на други, специално определени за този случай, услуги. По този начин фирмите предоставят гаранции, които не са в техен ущърб, но с голяма значимост за ползвателите.